Inštalácia Nástrojov na správu systému Windows na Windows 10

Alebo ako dostať na Windows 10 partiu známych utilitiek na správu domény atď.

Najjednoduchšia možnosť je využiť powershell a príkaz
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online 

Hodnú chvíľu to bude robiť. Ak by vypísalo chybu WindowsCapability : Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x800f0954 

bude potrebné v gpedit.msc/GPO zmeniť

Computer Configuration\Administrative Templates\System
\Specify settings for optional component installation and component repair

"Enabled" - "Download repair content and optional features directly from Windows Update instead of Windows Server Update Service (WSUS)"

Ak chybu Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x8024500c

zmeniť zase v registroch

HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU/

UseWUServer z 1 na 0.

a reštartovať službu Windows Updates.

Pridanie možnosti vložiť link do dokumentovej knižnice

Keď pridávame nový dokument do dokumentovej knižnice fungujeme na základe použitia predvolenej šablóny na vkladanie dokumentov.

Vidíme, že v zozname nie je možnosť vložiť linku na dokument, alebo stránku v internete.

Na to aby sme to mohli pridať je potrebné zavítať do nastavené knižnice – Rozšírené nastavenie a tam povoliť spravovanie typov obsahu.

Následne v nastaveniach knižnice klepneme na “Pridať typ z existujúcich….” a v následnom okne zvolíme a pridáme typ, ktorý sa volá “Prepojenie na dokument”.

Keď následne budeme pridávať dokument, pribudne nám možnosť pridania linky:

Nastavenie oprávnení na mailovú schránku v Exchange cez powershell

Začneme tým, že si vylistujeme zoznam oprávnení na schránke

Get-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa

Výpis tých, ktoré nemajú práva zdedené:

Get-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa | Where-Object IsInherited -eq $False

Pridáme práva (automapping dovoľuje len FullAccess)

Add-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa ktorému pridávame -User Identita užívateľa ktorého pridávame -AccessRights ReadPermission -Automapping $False/True

Zmazanie oprávnení spravíme cez príkaz

Remove-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa ktorému odoberáme -User Identita užívateľa ktorého odoberáme -AccessRights ReadPermission -Confirm:$False

Role AccessRights môžu byť ChangeOwner, ChangePermission, DeleteItem, ExternalAccount, FullAccess, ReadPermission.

Ak potrebujeme pridať oprávnenia len na konkrétny adresár spravíme cez príkaz

Add-MailboxFolderPermission -Identity Identita užívateľa ktorému pridávame:\Inbox -User Identita užívateľa ktorého pridávame -AccessRights Author/Contributor/Editor/None/NonEditingAuthor/Owner/PublishingEditor/PublishingAuthor/
Reviewer

List adresárov, teda to čo napíšeme za : \ spravíme cez

Get-MailboxFolderStatistics  -Identity Identita užívateľa | Select Name,FolderPath

Preskočiť navigáciu v youtube.com

Ak ovládate youtube klávesnicou, pohyb v jednotlivých častiach stránky je možný pomocou tabelátora. Má to však háčik, a to taký, že pokiaľ sa dostanete na časť s obsahom, musíte sa “pretabovať” cez celé horné menu a potom aj menu všetkých odberov vľavo, čo môže byť celkom náročné na ťukanie do tejto nevinnej klávesy.

Našťastie, keď ju stlačíte 3x, objaví sa skryté tlačidlo – Preskočiť navigáciu, a po klepnutí do Enter vás to hodí rovno do časti s obsahom.

Nastavenie oprávnení na kalendár v Exchange cez powershell

Začneme tým, že si vylistujeme zoznam adresárov konkrétnej mailovej schránky (pekne aj s veľkosťami)

Get-MailboxFolderStatistics  -Identity Identita užívateľa | Select Name,FolderPath,FolderSize,FolderAndSubfolderSize

Následne si pozrieme aké oprávnenia sú nastavené na kalendár (v našom prípade sa volá Kalendár – viď list vyššie)

Get-MailboxFolderPermission Identita užívateľa:\Kalendár

Nastavenie oprávnení na adresár spravíme cez príkaz

Set-MailboxFolderPermission -Identity Identita užívateľa:\Kalendár -User IdentitaKomuPridávamePráva -AccessRights Rola -SendNotificationToUser $false/true

Role môžu byť Author, Contributor, Editor, None, NonEditingAuthor, Owner, PublishingEditor, PublishingAuthor, Reviewer, AvailabilityOnly, LimitedDetails

Windows Sandbox – testovacie prostredie

Windows ponúka peknú funkciu na otestovanie škodlivých aplikácií resp. softvéru. Jedná sa o izolované prostredie zvané Windows Sandbox, kde môžete skúsiť spustiť program, ktorý nepoznáte a skontrolovať čo vlastne robí.

prvou podmienkou je aby bolo na CPU povolená virtualizácia. Zistíte to napr. cez správcu úloh – Výkon – Procesor – Virtualizácia

Následne cez pridať odobrať programy – Súčasti systému Windows – nájdeme Sandbox a nainštalujeme. Bude potrebný reštart.

Po reštarte nám v štarte pribudne nová “aplikácia” Windows Sandbox:

Jedná sa o izolovaný virtuálny stroj. Súbory doňho nakopírujeme pomocou ctrl+c a ctrl+v (drag and drop nefunguje).