Zoznam všetkých užívateľských zariadení v Exchange

A nejaké ďalšie praktické parametre ako DeviceAgent, stav, model…

Get-MobileDevice -Mailbox ps4501 | fl DeviceType,DeviceUserAgent,DeviceModel,DeviceAccessState,DeviceAccessStateReas
Reklamy

Schránka s históriou vo Windows 10 v1809

Ako nám to pekne tí Američania, dnes teda Indovia, v Microsofte vymysleli. Kopírujem cudzie, vkladám vlastné. ctrl+c, ctrl+v. Ťažko povedať, či v svete IT existuje notoricky známejšia skratka ako práve táto kapitánska.

Ak ale máte Windows 10 minimálne vo verzii 1809, skúste crtl+v nahradiť Windows tlačítkom+v. Aktivuje a naštartuje sa schránka s históriou. Super vec a my môžme Microsoftu zagratulovať, že túto vec objavil a implementoval už v roku 2018!!! Aplauz!!!

Systémové informácie cez powershell

Vypísanie systémových informácií cez Powershell spravíme príkazom:

Get-WMIObject -Class NázovTriedy

Zobrazenie tried spravíme napríklad príkazom

Get-WMIObject -List| Where{$_.name -match "^Win32_"} | Sort Name | Format-Table Name

Jednu z nich vyberieme a doplníme do príkazu vyššie. Napríklad:

Get-WMIObject -Class Win32_ComputerSystem
Get-WMIObject -Class Win32_BIOS
Get-WMIObject -Class Win32_Processor
Get-WMIObject -Class Win32_LogicalDisk
Get-WMIObject -Class Win32_DiskDrive
Get-WMIObject -Class Win32_PhysicalMemory

a podobne.

Tlačenie rozsahu strán skrz viaceré sekcie

Pri používaní sekcií v aplikácií Word, je možné používať pre každú sekciu samostatné číslovanie strán. Ak potrebujete vytlačiť kus dokumentu, ktorý presahuje viaceré sekcie a strany jediná zaručená možnosť ako určite vytlačiť čo potrebujeme je do tlačového dialógu zadať aj čísla sekcií aj strán. Použije syntax číslostrany#číslosekcie#- číslostrany#číslosekcie#  (napr. p1s1-p3s2).

Ale ako zistíme čísla sekcií a strán?

Začneme zapnutím si zobrazenia čísla sekcie a formátovanej strany v stavovom riadku:

  • pravé tlačidlo na stavový riadok, zakliknúť sekcie a číslo formátovanej strany. Zobrazia sa vedľa reálnych čísla strán.

No a teraz. Kurzorom sa nastavíme na začiatok, od ktorého chceme tlačiť. Zapamätáme si číslo strany a sekcie. Prídeme na koniec, rovnako tak zapamätáme si číslo strany a sekcie. Tlač zadáme v syntaxe napr. p2s3-p4s5. To vytlačí rozsah strán od druhej strany sekcie 3 po stranu štyri sekcie 5.

Zobrazovanie neaktuálnych fotiek v Skype for Business

Skype for Business občas zobrazuje neaktuálnu fotku. Poďme sa pozrieť ako to napraviť.

Skype si lokálne ukladá fotky do adresára

C:\Users\<meno užívateľa>\AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync\<sip_meno užívateľa@doména>\Photo

Tu sa nachádzajú súbory s príponou cache, čo nie je nič iné ako miniatúry fotiek. Ak je niektorá neaktuálna, stačí ju z tohto zoznamu zmazať a SkypeFB si ju načíta znova.