Text omylom napísaný kapitálkami v MS Word

Tento trik si zaslúži samostatný príspevok. Omylom zatlačíte Caps Lock a po nejakom čase zistíte že píšete všetko kapitálkami. Celé zle. Našťastie existuje klávesová skratka Shift+F3, ktorá pri opätovnom stláčaní zmení označený text na:

  • všetky malé písmená,
  • prvé písmeno v slove veľké, ostatné malé,
  • všetky veľké písmená.

Uf. Ešte že tak:-)

Praktické triky pre MS Word 2013 #1

MS Word všetci poznáme. To je ten program, ktorý všetci potrebujeme, aj keď reálne z neho nepoužijeme nič, čo by ospravedlňovalo fakt, že ho musíme mať. Najmä v porovnaní s hocijakou alternatívou zadarma. Maximálne tak revízie. Poďme si ukázať pár zaujímavých trikov, ktoré ak sa nám ich podarí zapamätať si, v celku vylepšia zážitok z práce s Wordom. Čítať ďalej

List povolených/zablokovaných mobilných zariadení cez powershell Exchange 2013

Ak potrebujeme vylistovať všetky zablokované mobilné zariadenia pomôžeme si príkazom:

[PS] C:\Windows\system32>(Get-CASMailbox –ResultSize unlimited).ActiveSyncBlockedDeviceIDs

ak povolené tak

[PS] C:\Windows\system32>(Get-CASMailbox –ResultSize unlimited).ActiveSyncAllowedDeviceIDs

Vylistuje to DeviceID. Tie potom vieme priradiť k užívateľom  napríklad takto.