Tiny Footprint Mode pre právcu úloh vo Windows

Správca úloh vo Windows má dva režimy zobrazenia. Plný so všetkými záložkami a kompaktný. Ten je praktický keď potrebujeme mať zobrazenú len nejakú jednu jeho časť a nechceme aby nám zaberala veľa miesta na obrazovke.

Tzv. Tiny Footprint Mode zapneme a vypneme dvojitým kliknutím na vystúpenú, reliéfnu časť okna

Task Manager sa prepne do kompaktného režimu v záložke v ktorej sme boli nastavený. Veľkosť okna sa je možné prispôsobiť si.

Naspäť sa vrátime dvojitým poklepaním na rámček tohto okna.

Blikajúci kurzor na Citrix-e.

Symptómy sú nasledovné – po naštartovaní aplikácie cez Citrix Receiver začne kurzor blikať a navyše začne byť aj pomerne nepresný. Reaguje cca 2-3 centimetre od konca šípky ako by sme očakávali.

Nemám na to riešenie, skôr len takú radu, čo s tým. Toto chovanie sa prejavuje pri viacmonitorových zostavách. Spôsobuje ho rôzne nastavenie DPI jednotlivých monitorov, veľkosť textu, posun obrazu, ale môže aj rôzne rozlíšenie. Treba sa s tým pohrať.

Alebo jednoducho druhý monitor odpojiť a robiť len na jednomonitorovej zostave.

Triedenie podľa dvoch stĺpcov vo Windows Explorer

Spravíme pomocou SHIFT. Takže pekne po poriadku.

Klepnutím na jeden stĺpec, zoradíme obsah adresára. Napríklad podľa typu:

Vidíme, že veľkosť súborov je rôzna aj rôzne zoradená. Dajme tomu, že by sme radi potriediť adresár podľa typu a zároveň podľa veľkosti.

Podržíme teda SHIFT a klepneme na druhý vybraný stĺpec v tomto prípade veľkosť:

Zoznam autentifikácii do OWA Webmail

V skripte si upravíme dva riadky:

cestu so suborom logu od ktorého chceme spraviť kontrolu –  $path = “C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex1804*
a cestu kde bude uložený výsledok – $resu >> C:\users\XXXX\desktop\$name

$path = "C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex1704*"
$hostname=hostname
$name=$hostname + "_OWA_connections.txt"
 
foreach ($file in Get-ChildItem $path)
{
$fileContents = Get-Content $file.FullName | where {$_ -like "*/OWA/auth.owa*" -and $_ -notmatch "HealthMailbox"}
foreach ($row in $filecontents)
{
$res=$row.split(" ")
$resu=$res[0]+";"+$res[1]+";"+$res[7]
$resu >> C:\users\XXXX\desktop\$name
}
Write-host "$file DONE"
}

Vypnutie rozmazania pohybu v hre Prey (2017)

Ak by ste náhodou boli takým fanúšikom motion blur v hrách ako som ja a hľadali ste možnosť ako to vypnúť v minuloročnej pecke Prey spravíte to cez zmenu konfiguračného súboru umiestneného v používateľskom profile v uložených hrách (napríklad C:\Users\<meno užívateľa>\Saved Games\Arkane Studios\Prey\game.cfg).

Naspodok súboru pridajte parameter – r_MotionBlur = 0

Akurát je tu jedna nepríjemnosť, a to že tento súbor môže byť menený pri akejkoľvek konfiguračnej zmene v hre a tento parameter môže byť vymazaný, tak si to treba podľa potreby dopĺňať stále keď sa to vymaže.