Transponovanie tabuľky v Excel-y

Ďalšou takou klasikou je transponovanie tabuľky v Excel-y. Teda stav kedy z riadkov chceme mať stĺpce alebo naopak. Ako to už býva možnosti sú dve. Najjednoduchší spôsob ako to spraviť je požiť špeciálne vloženie:

  1. označíme si oblasť, ktorú chceme transponovať a skopírujeme
  2. prejdeme na bunku, kde chceme aby začínala transponovaná tabuľka a stačíme pravé tlačidlo myši. V možnostiach prilepenia je aj možnosť Transponovať.
  3. Hotovo.

Druhou možnosťou ako transponovať tabuľku je použitie funkcie Transpose. Táto funkcia pracuje s poliami preto začneme tým, že si na dostatočne veľkom mieste vyznačíme takú veľkú prázdnu oblasť ako má mať transponovaná tabuľka a do poľa pre vzorec napíšeme =Transpose(vymedzenie poľa), teda v našom prípade =Transpose(A1:B3).

Keďže to chceme prerátať pre každú položku poľa, odklepneme pomocou Shift+Ctrl+Enter. Hotovo.

 

 

Referencia na bunku v Excel-y

To je taká Excelovská klasika. Každý, kto tento program nepoužíva pravidelne, pravidelne zabúda ako spraviť absolútnu, relatívnu (alebo ich mix) referenciu na bunku.

Odpoveď je dolár. Dolár daný pred číslo zachováva pri kopírovaní vzorca nezmenený riadok a dolár pred písmenko zasa stĺpec. Možné ľubovoľne kombinovať.

Príklady:

=A2+B$2 – nemení hodnotu riadka, teda pri kopírovaní sa menia vzorce A2+B2, A3+B2, A4+B2…ak by sme skopírovali mimo stĺpec B, tak by zmenil na C, D…ale stále by zachovala hodnota riadka “2”.

=A2+$B2 – nemení hodnotu stĺpca, teda pri kopírovaní sa menia vzorce nasledovne – A2+B2, B2+B2, C2+B2… v ďalšom riadku by bolo A3+B3, B3+B3, C3+B3, teda hodnota sĺplca by bola B, menilo by sa len číslo riadoka (Pre úplnosť, ten štvrtý riadok – 7,9,12,19, je čisto relatívny, teda A4+B4, B4+C4, C4+D4….).

Ak chcem použiť absolútnu hodnotu celej bunky, dáme dolár pred písmenko aj číslo – napr. =A2+$B$2.

Na záver jeden zlepšovák. Doláre nám vo vzorcoch prepína klávesa F4. Teda označíme celý vzorec, opakovane stáčame F4 a Excel nám sám ponúka rôzne kombinácie relatívnych a absolútnych referencií. Praktické.