Ako zmeniť poradie stĺpcov v Excel-y

Najrýchlejší spôsob:

 • Označíme stĺpec, ktorý chceme prehodiť,
 • prídeme na hranu – kurzor sa zmení z pluska na smerovú štvoritú šípku,
 • stlačíme a držíme Shift,
 • presunieme.

Ak by sme Shift nedržali, Excel by nespravil presunutie stĺpca a ponechanie všetkých dát, ale snažil sa dátami z presúvaného stĺpca nahradiť dáta v stĺpci kde presúvame.

Druhý rýchly spôsob je:

 • Označíme stĺpec, ktorý chceme prehodiť,
 • stlačíme CTRL+X (vystrihnúť),
 • označíme stĺpec, do ktorého chceme dáta prehodiť,
 • pravé tlačidlo myši – Vložiť vystrihnuté bunky.

Extrahovanie súborov z msi balíka

Z príkazového riadka otvoreného ako administrátor to spravíme príkazom:

msiexec /a disk:\cesta s msi súboru\msi súbor /qb TARGETDIR=disk:\cesta na rozpakovanie

Ak to robíme opakovanie a chceli by sme si prácu trochu zjednodušiť, môžeme si tento príkaz pridať do kontextového menu vo Windows Explorer-i pod pravé tlačidlo myši.
Spravíme to cez registre:

 1. V HKEY_Current_User vojdeme do časti Software, Classes.
 2. Tu vytvoríme položku s názvom Msi.Package (New-Key)
 3. V nej Shell (New-Key)
 4. Ďalej si zvolíme vlastný názov, napríklad Rozpakuj MSI (New-Key)
 5. A tam vytvoríme New Key – command
 6. Do default stringu vložíme túto hodnotu – msiexec.exe /a “%1″ /qb TARGETDIR=”%1 Files”
 7. Funguje to potom takto:

Obmedzenie formátovania a úprav Word dokumentu

Možnosť nájdeme v menu posúdiť – zabezpečiť dokument – obmedziť formátovanie a úpravy.

V lište, ktorá sa vyroluje máme možnosť obmedziť vyššie spomínané ako aj zadať výnimky. Tie fungujú tak, že označíme časť dokumentu, ktorú chceme povoliť a klikneme v menu výnimky na všetci. Keď sme s obmedzením spokojný, klepneme na tlačidlo spustiť presadzovanie zabezpečenia a zadáme heslo.

Takto dokážeme rýchlo vyrobiť napríklad formulár, v ktorom chceme nechať aktívne len niektoré polia a užívatelia nám nerozbijú formátovanie, alebo nepoprepisujú fixné texty.