Zmena predvolených možností vyhľadávania podľa dátumu

Vyhľadávanie vo Windows Explorer aktivujeme kliknutím do poľa prehľadávať.

Aktivuje sa nový pás s možnosťami vyhľadávania, kde vyberieme nejaký dátum.

Veľa rôznorodých možností tento panel neponúka. Po to čo zvolíme ľubovoľnú, prejdeme opäť do poľa vyhľadávanie a Windows Explorer už ponúkne pekne možnosť vybrať dátum z kalendára.

Schránka s históriou vo Windows 10 v1809

Ako nám to pekne tí Američania, dnes teda Indovia, v Microsofte vymysleli. Kopírujem cudzie, vkladám vlastné. ctrl+c, ctrl+v. Ťažko povedať, či v svete IT existuje notoricky známejšia skratka ako práve táto kapitánska.

Ak ale máte Windows 10 minimálne vo verzii 1809, skúste crtl+v nahradiť Windows tlačítkom+v. Aktivuje a naštartuje sa schránka s históriou. Super vec a my môžme Microsoftu zagratulovať, že túto vec objavil a implementoval už v roku 2018!!! Aplauz!!!

Už len pre úplnosť, zapnutie a vypnutie schránky s históriou nájdeme v nastaveniach – systém – schránka.

Systémové informácie cez powershell

Vypísanie systémových informácií cez Powershell spravíme príkazom:

Get-WMIObject -Class NázovTriedy

Zobrazenie tried spravíme napríklad príkazom

Get-WMIObject -List| Where{$_.name -match "^Win32_"} | Sort Name | Format-Table Name

Jednu z nich vyberieme a doplníme do príkazu vyššie. Napríklad:

Get-WMIObject -Class Win32_ComputerSystem
Get-WMIObject -Class Win32_BIOS
Get-WMIObject -Class Win32_Processor
Get-WMIObject -Class Win32_LogicalDisk
Get-WMIObject -Class Win32_DiskDrive
Get-WMIObject -Class Win32_PhysicalMemory

a podobne.