Zmena MAC adresy vo Windows

MAC adresa sa používa ako jednoznačný identifikátor sieťového adaptéra a je na nej založená jeho identifikácia v sieti. MAC adresa pozostáva typicky zo šiestich (48-bitová dĺžka) hexadecimálnych číslic, kde prvé tri sú (viacmenej :-)) pridelené výrobcom centrálnym správcom adresného priestoru a druhé tri sú manažované už samotným výrobcom.

Na identifikácii zariadení pomocou MAC adresy je založené fungovanie mnohých sieťových bezpečnostných prvkov. Viacerí výrobcovia, ale aj v samotnom operačnom systéme je možné túto adresu meniť a tým pádom sa náš počítač môže v sieti tváriť ako “niekto iný”. Ukážeme si tri spôsoby ako MAC adresu zmeniť vo Windows.

MAC adresu si vylistujeme pomocou príkazu getmac z príkazového riadka.

Pomocou ovládača.

Teda ideme na to klasicky. Otvoríme správu počítača  ako administrátor. Nalistujeme si správcu zariadení a sieťový adaptér, ktorý chceme zmeniť. V  záložke spresnenie nájdeme položku s MAC adresou a zmeníme. Pozor! MAC adresa musí byť v tvare šiestich hexadacimálnych čísel. Nemôžte tam napísať hocičo:-)

Pomocou registrov.

Začneme príkazom net config workstation, alebo getmac /v /fo. Týmto si všimneme dlhý reťazec znakov Tcpip_{xxxx}, ktorý určuje hodnotu používanej inštancie sieťového adaptéra. Pomocou tohto čísla nájdeme správnu vetvu v registroch, aby sme zbytočne nemenili iný adaptér.

V registroch sa nalistujeme do vetvy

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

a tam nájdeme čísla 0000, 0001 atď. Rozklikávame a hľadáme takú, ktorý bude mať hodnotu kľúča NetCfgInstanceId vyššie spomínanú hodnotu adaptéra.

V tejto vetve vytvoríme novú hodnotu typu string s názvom NetworkAddress a do nej vlažíme novú MAC adresu bez pomlčiek, či dvojbodiek.

Pomocou treťostrannej aplikácie.

Na internete ich nájdete viacero. Napríklad od spoločnosti Technitium apod. Po naštartovaní aplikácie stačí vybrať adaptér a zvoliť zmeniť. Dobré aplikácia ponúkajú aj možnosť vrátiť pôvodnú MAC adresu len stlačením tlačidla. Ak náhodou nie pre istotu si ju poznačte, kebyže sa chcete vrátiť späť.

Emulácia ovládača z xbox 360 pre PC

Sa nachádza napríklad na stránke https://www.x360ce.com/. Jedná sa o maličkú aplikáciu, ktorú nakopírujete do adresára so štartovacím súborom hry. Po spustení vás upozorní či používate správnu verziu (32, resp. 64 bit) a doťahá, alebo vytvorí chýbajúce knižnice. Následne sa opýta na konfiguráciu detegovaného gamepadu a naštartuje aplikácia. Ak sa Vám nechce špekulovať, stačí zadať auto a save. Utvorí sa “ini” súbor s konfiguráciou a emulácia sa spustí keď naštartujete hru.