Zapínanie alebo vypínanie súčastí Windows

Štandardne to cez GUI spravíme cez menu Ovládacích panelov  – Programy a súčasti (appwiz.cpl) – Súčasti systému Windows (rýchly príkaz cez cmd – optionalfeatures).

Z administrátorského príkazového riadku použijeme príkaz:

  • DISM /online /get-features /format:table | more – na vylistovanie súčastí
  • DISM /online /enable-feature /featurename:(tu vložíme názov súčasti podľa listingu vyššie, bez zátvoriek) – zapnutie súčasti
  • DISM /online /disable-feature /featurename:(tu vložíme názov súčasti podľa listingu vyššie, bez zátvoriek) – vypnutie súčasti

Z administrátorského powershell-u použijeme príkaz:

  • Get-WindowsOptionalFeature -Online – na vylistovanie súčastí
  • Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “Názov súčasti” -all – zapnutie súčasti
  • Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName “Názov súčasti” – vypnutie súčasti

Príkazový riadok do menu Windows+X

Microsoft zrejme teší odstraňovať nám z Windows funkcie na ktoré sme boli zvyknuté a nahradzovať ich inými. Vlastne ani nie je dôležité, že nové sú častokrát lepšie, skôr nechápem prečo tam nemôžu byť obidve možnosti. No a potom sa ľudia sťažujú a vo Windows-e zrazu pribudne funkcia kedy je možné používať staršiu voľbu alebo novšiu.

Ak používate na štart príkazového riadka menu prístupné pod skratkou Windows tlačítko+X určite ste si všimli, že bol nahradený Powershell-om. zmeniť to je možné v menu Settings – Prispôsobenie – Panel úloh – šiesta voľba zhora.

Otočenie videa v prehrávači VLC

Existuje množstvo možností ako vo Windows pracovať s videami, ale pokiaľ základné úkony poskytuje program, ktorý máme v PC nainštalovaný skoro všetci, nepripadá mi rozumné inštalovať ďalšie a ďalšie programy a zasviňovať si operačný systém stále novým balastom.

Pozrieme sa na tradičný problém dnešným mobilov a otočíme si blbo nahrané video. To vo VLC pozostáva z dvoch krokov. Najprv samotné otočenie a potom jeho uloženie.

Otočenie nájdeme v menu Nástroje (Tools) – Efekty a filtre (Ctrl+E) -Video efekty – Geometria. Tu máme možnosť transformovať, či otočiť video.

Toto nastavenie bude platné len pre VLC player a radi by sme to takto mali nastálo. Teda využijeme funkciu Médium – Konvertovať/uložiť (Ctrl+R). Tu si vyberieme súbor, ktorý sme si v kroku predtým otočili, a dáme konvertovať.

Vyberieme profil a dáme tlačidlo Editácia profilu – záložka Kodek pre video – Filtre a zaškrtneme transformačný filter. Spustíme konverziu.

Ak sa konverzia nespustí automaticky, dáme “Play”.

Núdzový režim v Androide

Pri riešení problémov s operačným systémom Android sa v celku šikne možnosť naštartovať ho v núdzovom režime, v ktorom sa naštartujú len základné funkcionality operačného systému.

Spravíme to nasledovne. Podržíme vypínacie tlačidlo, ako keď ideme telefón vypnúť bežným spôsobom. Keď sa nám zobrazia voľby vypnúť, reštartovať atď, dotykom podržíme možnosť vypnúť kým sa nezobrazí možnosť štartu v núdzovom režime.

WiFi cez príkazový riadok vo Windows

Nedávno sme tu zľahka načrtli príkaz netsh, tak si poďme pozrieť čo praktické sa s ním dá robiť, tak nejako komplexnejšie.

Časť príkazov funguje aj bez admin oprávnení, ale istota je spustiť príkazový riadok ako administrátor.

Profily si vylistujeme cez netsh wlan show profiles.

Aktuálne využívané funkcie  ovládača príkazom netsh wlan show drivers.

Všetky možnosti ovládača potom cez Netsh WLAN show wirelesscapabilities.

Vlastnosti adaptéra zobrazíme pomocou Netsh WLAN show interfaces.

Zobrazenie nastavenia profilu aj s heslom cez Netsh WLAN show profile name=”názov profilu” key=clear.

Zmena priority profilu netsh wlan set profileorder name=”názov profilu” interface=”názov interface” priority=1.

Report si vygenerujeme cez príkaz nesh wlan show wlanreport, a pozrieme v ceste C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WlanReport\wlan-report-latest.html (ak tento report nepoznáte, budete čumieť :-p)

Export profilu spravíme cez Netsh WLAN export profile name=”názov profilu” key=clear folder=”cesta na export“. 

Import cez Netsh WLAN add profile filename=”export.xml“.

Profil vymažeme cez príkaz Netsh WLAN delete profile name=”názov profilu”.