Vylistovanie certifikačnej autority v Active Directory

Z príkazového riadka nasledovne. Najprv si cez príkaz

certutil /?

vylistustujeme “slovesá”, ktoré je možné v kombinácii s týmto príkazom použiť a potom cez

certutil -config - -sloveso (teda certutil -config - -CAinfo alebo certutil -config - -ping)

zistíme informácie ohľadne certifikačnej autority, resp. tú, ktorá nám odpovedá.

V grafike si to môžeme pozrieť napr. cez adsiedit.msc

Pripojíme sa na konfiguračnú časť AD a v strome si nalistujeme Services – Public Key Services – Certification Authorities.

Kontrola poštovej fronty v Exchange

Pokiaľ radšej klikáte, existuje na to snap-in do mmc konzoly, ktorý sa volá Queue viewer. Prístupný je aj cez Exchange Toolbox.

Cez Exchange Powershell sú to potom nasledujúce príkazy:

  • Get-Queue vylistuje stav front na aktuálnom transportnom servery (resp. s parametrom na konkrétnom servery)
  • Get-TransportService | Get-Queue vylistuje stav front na všetkých transportných serveroch
  • Get-TransportService | Get-Queue | Get-Message vylistuje konkrétne maily vo frontách na všetkých transportných serveroch