Zrušenie červeného podčiarknutia vo Word-e

Väčšinou praktické, inokedy otravné. Podčiarknutie pri gramatických chybách vo Word-e vypnete cez menu hlavných možností konfigurácie – Kontrola pravopisu a gramatiky – Počas opavy pravopisu a gramatiky vo Word vypneme položky – Kontrolovať pravopis počas písania, Označovať gramatické chyby pri písaní a S pravopisom kontrolovať aj gramatiku.

Zaseknuté notifikácie v stavovej oblasti na Androide

Z času na čas sa stane, že sa nie je možné zbaviť nejakej notifikácie na Android-e. Proste stále svieti v notifikačnej oblasti (stavová lišta – posun dole). Jediné rozumné na čo som prišiel je identifikovať aplikáciu ktorej notifikácia patrí, zbehnúť do Nastavení (ozubené koleso – Settings), tam vojsť do časti aplikácie – nájsť predmetnú aplikáciu a dať Vynútené zastavenie (Force stop).

Nastavenie politiky spúšťania skriptov v PowerShell-y

Jedná sa o bezpečnostnú funkcionalitu, ktorá slúži na ochranu pred spúšťaním, neznámeho, resp. potenciálne nebezpečného kódu.

Vylistovanie aktuálneho stavu spravíte cez príkaz:

Get-ExecutionPolicy -List

Všade kde je nastavené Undefined, aplikuje sa Restricted.

Nastavením

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

zmeníme časť “LocalMachine” – predvolená úroveň pre všetkých používateľov na Unrestricted.

Ak by sme chceli zmeniť ostatné časti (MachinePolicy – group policy pre všetkých používateľov,   UserPolicy – group policy pre aktuálneho používateľa, Process – konkrétna powershell session, CurrentUser– aktuálny používateľ), musíme to spraviť pridaním parametra “Scope”, teda napríklad:

Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser

Stavy v akých môže byť politika nastavená sú AllSigned – vyžadujem podpísanie všetkých skriptov, Bypass – nič sa neblokuje a nezobrazujú sa výstražné hlásenia, Default – restricted pre RemoteSigned a Restricted, RemoteSigned – vyžaduje podpísania skriptov z Internetu, Restricted – zakáže spúšťanie skriptov, Undefined – zruší priradenú politiku pokiaľ tá nie je pridaná cez GPO, Unrestricted – povolí spúšťanie s výstrahou.

Dynamic lock vo Windows 10

Windows 10 obsahuje celkom milú bezpečnostnú funkcionalitu. Konkrétne sa jedná o automatické zablokovanie obrazovky akonáhle sa vzdialite od počítača. Funguje to tak, že sa počítač napáruje cez Bluetooth na Váš mobilný telefón. Keď potom odídete od PC a vezmete so sebou telefón, Windows si pekne zablokuje obrazovku.

Začneme párovaním telefónu s počítačom cez Settings – Devices – Add Bluetooth or other device

Následne cez Settings – Accounts – Sign in options – Dynamic lock – Allow

Zmena rozloženia klávesnice vo Windows 10

Windows 10 rozlišuje medzi nastavením Jazyka a nastavením rozloženia klávesnice.

Skratka, ktorú všetci poznáme ľavý Shift + Alt mení nastavenie jazyka.

Ak máme pre jeden jazyk pridaných viacero rozložení klávesníc (typický príklad je prostredie v angličtine, pridaná anglická a slovenská klávesnica) pomocou Shift+Alt si nepomôžeme. Na to slúži nová skratka a to Windows tlačítko+Medzera.

Ak by ste si nastavenia klávesových skratiek týkajúcich sa jazyka a klávesnice, chceli zmeniť, je to možné cez Settings – Time and Language – Language. Potom vpravo  Spelling, typing, & keyboard settings  a naspodku obrazovky Advanced keyboard settings.

Tu nájdeme Input language hot keys a na druhej záložke môžeme meniť klávesové skratky.

Zamedzenie automatického prekladania stránok v Chrome (na Androide)

Na zariadení s Android 9 mi prehliadač Chrome začal od istého času prekladať české stránky do slovenčiny. Z textu vznikol neskutočný paskvil, a neviem si ani predstaviť, koľko kapitánskych titulov by som potreboval na jeho pochopenie.

No nič no. Aj tvorcovia automatického prekladania chcú vidieť svoje odmeny, manažment argumentuje slabou penetráciou novej funkcie medzi používateľmi. Tak namiesto toho aby sme investovali do marketingu, spravíme jednoduché technické riešenie a zapneme to všetkým. Počet tých čo funkciu vypnú v tomto prípade bude určite menší ako počet tých, ktorí novú funkciu zapnú v prvom prípade. Hotovo, Bahamy volajú:-)

Vypnutie automatického prekladania spravíme cez menu Chrome (tri bodky vpravo hore) – Nastavenia – Jazyky, vypnutím funkcie Ponúkať preklad stránok v ďalších jazykoch.

Manuálny preklad stránky je možný cez menu a zakrúžkovanú možnosť Preložiť…

Pre zaujímavosť, automatický preklad mám nastavený na Chrome vo Windows a tam sa napríklad české stránky nesnaží prekladať. Nastavený bol pritom rovnako ako na Smartphone (tri bodky – Nastavenia – na spodku stránky – Rozšírené – Jazyky – rozbaliť jazyk).