Preposielanie mailu v Exchange

Základné nastavenie dokážeme spraviť cez Exchange Admin Center. Vo vlastnostiach konta si nájdeme vľavo položku Mailbox Features, potom v hlavnom okne naskrolujeme na Mail Flow a tam dáme View Details.

Tu môžeme zapnúť Enable forwarding, kontakt na ktorý to chceme preposielať, či majú kópie emailov ostávať aj v primárnej schránke alebo sa len prepošlú, atď.

Cez powershell by sme to spravili príkazom:

Set-Mailbox -Identity odkiaľ@sapreposiela.com -ForwardingSMTPAddress "komu@preposielam.com"

Ak chceme nechať kópiu mailu aj v pôvodnej schránke zapneme ešte:

Set-Mailbox -Identity odkiaľ@sapreposiela.com -DeliverToMailboxAndForward $true 

Formátovanie hlavičky a päty pri tlači z Internet Explorer-a

Jedná sa o užívateľské nastavenie. Štandardne tlač IE konfigurujeme cez menu Súbor – Ukážka pred tlačou – Nastavenie strany

Toto je síce pekné, ale keď hlavičku a pätu potrebujeme konfigurovať užívateľom hromadne, nemôžeme sa spoliehať, že si to na základe nášho odporúčania spravia sami. Bohužiaľ sa nemôžeme spoliehať ani na predpripravenú voľbu v skupinových politikách a jediné čo nám ostáva sú registre.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\PageSetup

Už len úplnosť niekoľko premenných, ktoré je možné použiť:

&w – Názov stránky
&u – URL stránky
&d – aktuálny dátum v krátkom formáte (podľa systémových nastavení regional settings)
&D – aktuálny dátum v dlhom formáte (podľa systémových nastavení regional settings)
&t – aktuálny čas
&T – aktuálny čas v 24 hodinovom formáte
&p – aktuálne číslo strany
&P – celkový počet strán
&& – “&”
&b – text za týmto znakom je vycentrovaný

Predvolene je hlavička a päta nastavená takto:

hlavička – &w&bPage &p z &P

päta – &u&b&d

No a ak chceme prázdne, tieto hodnoty z registrov zmažeme.

 

Ako sa zbaviť obstarožného OneDrive odkazu v ľavom panely vo Windows Explorer

Keď používate viac OneDrive kont a časom sa rozhodnete jedno z nich nepoužívať, jednoducho v aplikácii OneDrive zakážete jeho synchronizáciu (OneDrive – Nastavenia – Kontá – Zrušiť prepojenie tohto počítača).

Akurát jeden malý detail. Zrušené konto sa neodprace z filesystému ani z Windows Explorera. Akurát sa nebude synchronizovať a slušne povedané, bude referencia naňho proste zavadzať.

Takže, čo s tým no. Vypneme Onedrive cez ikonu pri hodinách – pravé tlačidlo – Exit (resp. keď sa otvorí aplikácia tak Viac – Skončiť OneDrive).

Otvoríme registre.

Nalistujeme si vetvu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OneDrive\Accounts\

Tam budeme mať adresáre Personal, Business…tak pomocu mailovej adresy identifikujeme to, ktoré chceme zmazať a zmažeme celý kontainer týkajúci sa tohto konta.

(Alternatívou je zmazať konto cez aplikáciu ako som písal v prvom odstavci)

Teraz vlezieme do časti registrov HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID a NEBUDEME sa spoliehať na rady iných návodov z internetu, podľa ktorých stačí stačí vyhľadať konkrétny kľúč a zmazať – lebo no..jednoducho chceme mať istotu, že si mažeme ten účet ako chceme. Pekne teda dáme CTRL+F a necháme hľadať OneDrive (opätovným klikaním F3) kým nám nenájde ten kontainer s názvom, ktorý chceme zmazať.

My sa chceme zbaviť  OneDrive so “S” za pomlčkou

Prehľadávame teda registre kým nenarazíme na kľúč tohto adresára.

No a tu celkom prekvapivo nedáme delete, ale modifikujeme hodnotu System.IsPinnedToNameSpaceTree z 1 na 0.

Reštartujeme Windows Prieskumníka, naštartujeme OneDrive (alebo reštartujeme PC) a vybavené.

Inak ak by vás zaujímalo, kde sú odložené súbory OneDrive na Filesystéme zistíte to cez pravé tlačidlo na OneDrive v ľavej lište Windows Explorer – Vlastnosti. Vo všeobecnosti sú v užívateľskom profile ako jeden z koreňových adresárov.