Spustenie UWP aplikácie pri prihlásení sa do Windows 10

UWP alebo Universal Windows Platform je API predstavené vo Windows 10 a používa sa na tvorbu microsoftích univerzálnych aplikácií takéto toho mobilného tipu. Ak by ste uch radi štartovať pri štarte, stačí cez Windows Explorer vytvoriť jednoduchým Drag&Drop odkaz na aplikáciu z tohto adresára:

shell:appsfolder

do tohto adresára:

shell:startup

Zapnutie numlock cez registre

Zapnutie numlock spravíme vo vetve:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard

kde kľúču InitialKeyboardIndicators (reg_sz, string value) dáme hodnotu 2. 0 znamená vypnutý a hlavne, ak sa vám numlock nespráva ako očakávate, nezabudnite navštíviť ešte aj bios a pozrieť ako je jeho chovanie nastavené tam.

Inak ak ste niekedy rozmýšľali, čo znamenajú predvolené hodnoty 2147483648 a 2147483650, tak nie sú nič iné ako decimálna reprezentácia hexadecimálnych čísel 80000000 a 80000002.  Namiesto 0 a 2 ich môžete použiť tiež.

Vylistovanie členov skupiny v Active Directory cez PowerShell

Naštartujeme AD powershell. Členov skupiny vylistujeme príkazom:

Get-ADGroupMember -identity "GROUPNAME"

Ak si to chceme vylepšiť a pridať rekurziu a krajšie formátovanie použijeme napríklad:

Get-ADGroupMember -identity "GROUPNAME" -Recursive | Select Name,ObjectClass

Ak chceme pridať informácie o užívateľovi, pridáme ďalší príkaz, konkrétne get-ADUser a parameter za select. Príklad s pridaním DisplayName:

Get-ADGroupMember -identity "GROUPNAME" -Recursive | Get-ADUser -Property DisplayName | Select Name,ObjectClass,DisplayName

Pár praktických Active Directory query

Nove query spravíme cez utilitku Active Directory Users and Computers v časti Query – pravé tlačidlo New-Query.

 

 

Nastavíme názov, popis, časť stromu na ktorý chceme query aplikovať, prípadne podkontajnery a dáme Define Query.

Z menu vyberieme Custom Search

Tu vojdeme do záložky Advanced, a do poľa Enter LDAP Query píšeme query.

Príklady praktických query:

 • Vylistovanie prázdnych skupín
(objectCategory=group)(!member=*)
 • Kontá s nastaveným password never expires
(objectCategory=person)(objectClass=user)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=65536)
 • Užívatelia, ktorý majú a nemajú definovanú emailovú adresu
(objectcategory=person)(mail=*)
(objectcategory=person)(!mail=*)
 • Užívatelia a skupiny, ktorý majú v názve (samaccontname) alebo description časť slova
(objectcategory=person)(description=*časť slova*)
(objectcategory=group)(samaccountname=*časť slova*)
 • Vylistovnaie členov Admin skupín
(objectClass=user)(objectCategory=Person)(adminCount=1)
 • Vylistovanie počítačov s Windows 10
(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows 10*)
 • Vylistovanie  doménových radičov, Exchange serverov, či serverov všeobecne
(&(objectCategory=computer)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=8192))
(objectCategory=computer)(servicePrincipalName=exchangeMDB*)(operatingSystem=Windows Server*)
(objectCategory=computer)(operatingSystem=*server*)
 • List skupín/užívateľov vytvorených/zmenených v určitom období (formát dátumu YYYY MM DD HH mm ss.s Z)
(objectCategory=group)(whenCreated>=20191101000000.0Z)
(objectCategory=user)(whenChanged>=20191101000000.0Z)
 • Kontá, ktoré si musia zmeniť heslo pri prihlásení
(&(&(&(objectCategory=user)(pwdLastSet=0))))
 • Kontá, ktoré sa nikdy neprihlásili
(&(&(&(&(objectCategory=person)(objectClass=user))(|(lastLogon=0)(!(lastLogon=*))))))
 • Lockuotnuté kontá
(objectCategory=person)(objectClass=user)(useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=16)