Jeden typ pre myš a jeden pre touchpad pre Windows 10

Keď sa myšou nastavíte na okno v pozadí, tak bez nutnosti kliknúť naň je možné ho kolečkom skrolovať.

Ak máte touchpad, tak v tom istom nastavení nájdete aj nastavenie gest preň. Ak tu nie sú, ťuknite na ďalšie nastavenia a otvorí sa ovládač od výrobcu.

No a aká sú tie gestá? Skvelé:-) Dvoma prstami posúvate obsah obrazovky, odťahovaním a spájaním prstov zase zväčšujete a zmenšujete obsah okna, a tak ďalej a tak ďalej.

Jedno okno v každom rohu

Všetci vieme, že uchopením okna za hornú lištu a jeho potiahnutím k hornému okraju ho maximalizujeme. Uchopením a hodením do strany k ľavému, alebo pravému okraju ho znormalizujeme presne na polovicu obrazovky.

No a uchopením a potiahnutím do rohu obrazovky sa okno naformátuje presne na štvrtinu obrazovky. Milé.

Rôzne farby pre rôzne udalosti v kalendári na SharePoint 2013

Okrem založenia samotného kalendára budeme potrebovať spraviť nasledujúce kroky:

  1. Vytvorenie nového stĺpca, alebo editáciu existujúceho. Jedná sa o položku, spravidla nejakú udalosť, ktorá bude naviazaná na zmenu farby.
  2. Vytvorenie kalendárového pohľadu pre všetky udalosti, ktoré chceme odlíšiť farbou
  3. Prelínanie v jednom kalendári

Čítať ďalej

Zamedzenie automatického reštartu Windows servera po aktualizáciách

Od verzie Windows Servera 2016 mnohých z nás Microsoft prekvapil veselým chovaním servera, ktorý sa mimo aktívnych hodín po updatovaní reštartoval. Častokrát pekne počas prevádzky. Nechcem teraz riešiť, či sa to týka nedostatočnej revízii politík po prechode z Windows server 2012, alebo ledabolým preletením nastavení priamo na serveri, alebo sa jedná o slávne “is not a bug is a feature”, za ktoré by sme mali Microsoftu ruky dolámať.

Cez príkazový riadok (powershell-run as administrator) si cez utilitku môžeme chovanie súvisiace s Windows Update nastaviť a toto nastavenie by malo mať prioritu pred grafikou a celými slávnymi Active Hours.

Cez powershell naštartujeme teda sconfig. Stlačíme 5 (Windows Update Settings) a potom D (Download Only mode) alebo M (Manual).

Získanie privátneho a verejného kľúča z certifikátu

Budeme potrebovať certifikát, program openssl, prípadne napríklad Internet Explorer.

Najjednoduchšia cesta vedie cez utilitku openssl. Do príkazového riadka zadáme nasledujúce pre export privátneho kľúča

openssl pkcs12 -in <filename>.pfx  -nocerts -out key.pem

a nasledujúce pre export certifikátu (verejného kľúča)

openssl pkcs12 -in <filename>.pfx -clcerts -nokeys -out cert.pem

Cez Internet Explorer, prípadne grafické rozhranie Windows je to samozrejme väčšia sranda, ale zase omnoho viac klikania:-)

Najprv certifikát naimportujeme medzi osobné certifikáty. Ak certifikát máme ako súbor, stačí naňho kliknúť, ake je na nejakej web stránke, tak pridáme zase cez ikonu certifikátu v riadku s adresou. Keď sa spýta na umiestnenie, manuálne vyberieme osobné.

Potom naštartujeme správu certifikátov (certmgr.msc), alebo  zájdeme do menu Internet Explorera, Nástroje – Možnosti internetu – Obsah Certifikáty

Vyberieme certifikát a dáme Export. V ďalších krokoch sprievodcu vyberieme čo chceme exportovať, ako a prípadne zadáme heslo.

Adobe neotvorí druhý súbor zo sieťového disku dvojklikom

Ale otvorí ho klasicky cez Open, alebo presunutím. No a čo s tým dvojklikom? Jedná sa o nejakú bezpečnostnú funkcionalitu na ochranu pri otváraní súborov z nedôveryhodného umiestnenia. Je teda potrebné napochodovať do menu Úpravy – Predvoľby – Zabezpečenie (zvýšené) a tam pridať cestu na sieťové umiestnenie, ktorému bude Adobe dôverovať.

Svet však nie je vôbec jednoduchý a napríklad pridanie fileservera tento problém vyrieši, ale pridanie DFS cesty nepomôže. Ak si to narýchlo neviete opraviť (možno GPO – trusted, intranet sites apod. skúste), je tu možnosť chránený režim vypnúť (vľavo hore) a fungovať takto.

Dočasné prerušenie reštartu inicializovaného SCCM

Úplne sa ho nezbavíte a ten počítač skôr či neskôr budete musieť reštartovať, alebo Vám ho reštartuje SCCM sám. Ale neexistuje väčší stres, ako keď máte otvorených X okien a niekto vám napíše že do 5 minút dovi-dopo. Takže aspoň takto dokážete posunúť čas a čo to ešte dokončiť. Horšia správa toho celého je, že bez admin oprávnení to nepôjde.

Najprv navštívime registre a vetvu:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Mobile Client\Reboot Management\RebootData

Ak nečaká žiadny reštart, je táto vetva prázdna. Ak čaká zmažeme celú túto vetvu a potom ešte aj obsah nasledujúcej

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Mobile Client\Updates Management\Handler\UpdatesRebootStatus

a zmažeme hodnoty (alebo všetko) v nasledujúcej:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\RebootRequired

Otvoríme si teda príkazový riadok a zadáme príkaz na pozastavenie reštartu počítača ak už beží odpočet – shutdown /a.

Teraz si vylistujeme služby (napr. cmd – services.msc) ako administrátor a pozastavíme službu SMS Agent Host (Restart-Service ccmexec -force).

Toto okno reštartu SCCM máme tým pádom odstavené a môžeme čakať na ďalšie a možno, ešte čo to stihnúť porobiť:-)

Keď už sme v tom, ak by sme vynútený reštart chceli zmeniť na nevynútený, zmeníme len hodnotu RebootBy na 0 v nasledujúcej vetve

Set-Itemproperty -path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Mobile Client\Reboot Management\RebootData' -name 'RebootBy' -value 0;

+ reštart SCCM služby.

Zmena chovania sa diagnostiky vo Windows 10

Po užívateľskej stránke nastavenie nájdete v Nastaveniach (Settings) – Ochrana osobných údajov – Diagnostika a pripomienky.

Tu je možné nastaviť úroveň odosielania dát do Microsoftu a rôzne ďalšie chovanie, ktoré sa týka telemetrie a spätnej väzby.

Podrobnejšie, resp. vo firemnom prostredí je potom ideálne mrknúť do časti GPO

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Data Collection and Preview Builds

a pekne si tých pár možností prejsť a ponastavovať si. Na aplikovanie niektorých budete potrebovať mať na klientoch licenciu Windows 10 Enterprise.

Odinštalovanie nVidia telemetrie

Svojim spôsobom nie je dôvod. Pokiaľ teda neprídete napríklad na to, že štvrtinu disku zaberajú telemetrické dáta, ktoré je navyše problém odstrániť.

Začnime zistením, či máme problém. Vojdeme do adresára C:\Users\All Users (resp. C:\ProgramData) a tam do priečinka NVIDIA. Ak je tam miliarda obrovských súborov, môže za ne telemetria. Iste je nejaký dôvod prečo tam sú, ale dajme tomu, že nás nezaujíma, chceme ich zmazať a telemetriu vypnúť, prípadne úplne odinštalovať.

O telemetriu sa stará aplikácia NvTmRep.exe (v program files – NVIDIA Corporation\Update Core\), ktorá sa spúšťa cez Task Scheduler položka NvTmRep — Nvidia crash and Telemetry Reporter. Môže ich tam byť aj viac. Na stopnutie ich vykonávania stačí plánované úlohy pozastaviť.

Odinštalovanie spravíme cez príkazový riadok, ktorý pustíme ako administrátor. Následne zadáme tieto dva príkazy:

"C:\Windows\SysWOW64\RunDll32.EXE" "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\InstallerCore\NVI2.DLL",UninstallPackage NvTelemetryContainer

"C:\Windows\SysWOW64\RunDll32.EXE" "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\InstallerCore\NVI2.DLL",UninstallPackage NvTelemetry

Následne môžeme staré súbory z adresára C:\ProgramData\NVIDIA zmazať a nové by už nemali v takom množstve a veľkosti pribúdať.