Manuálne nakopírovanie fotiek do iPhone

Dajme tomu, že nechceme použiť iCloud a ani nechceme čachrovať s onedrive, či google drive apod. Proste chceme pár fotiek z dajme tomu plochy nakopírovať do iPhone.

Predpoklady sú iTunes a vypnutá funkcia iCloud Fotky. Inak len cloudové možnosti vyššie.

iCloud fotky sa vypnú v telefóne cez Nastavenia – iCloud – Fotky – iCloud Fotky. Vypneme.

!!!Pozor na to!!! Čitajte čo telefón píše, nech si nezmažete niečo čo vás bude mrzieť.

Dobre keď sme toto spravili, teraz jednoducho cez iTunes otvoríme náš telefón a nastavíme manuálnu synchronizáciu s počítačom.

 

Nahranie nového zvonenia do iPhone

Spravíme si to cez iTunes. Pointa je v tom, že súbor, ktorý chceme použiť ako zvonenie musí byť dlhý maximálne 30s, zakódovaný bude v AAC formáte a bude mať príponu .m4r.

Teda poďme na vec. Predpokladajme že máme klasickú mp3. Otvoríme iTunes a nájdeme súbor s ktorým chceme pracovať.

Dáme pravým tlačidlom informácie o skladbe – Možnosti. Nastavíme si 30sekúnd,ktoré chceme použiť ako zvonenie (teda nastavíme čas spustenia a čas zastavenia – !!!nezabudnime si po skončení tejto rozcvičky zase vrátiť na pôvodný čas, lebo nám bude iTunes hrať iba 30 sekúnd:-)) a dáme potvrdiť.

Z horného menu Súbor – Konvertovať – Vytvoriť AAC verziu.

Teraz máme súbory dva, pričom ten konvertovaný nám pribudne pod ten pôvodný. Keď si to chceme skontrolovať, môžeme zase cez pravé tlačidlo – Informácie o súbore – Súbor – Druh. Hľadáme ten AAC:

Dôležitejšie je teraz premenovať koncovku súboru. Dáme Zobraziť v prieskumníkovi (cez pravé tlačidlo myši):

Vo Windows zobrazíme prípony súborov

a premenujeme .m4a na .m4r

No, týmto jednoduchým čachrovaním máme pripravené zvonenie. Ešte ho nakopírovať do iphone.

Pripojíme telefón k iTunes, ťukneme na jeho ikonu:

Ťukneme na časť Zvuky a pretiahneme tu súbor so zvonením. Zosynchronizujeme (alebo zosynchronizuje sa samo).

V telefóne teraz zapneme aplikáciu Kontakty – otvoríme kontakt, ktorému chceme zmeniť zvonenie – Upraviť v pravom hornom rohu a hneď pod kontaktnými informáciami sa nachádza zvonenie.

Prípadne keď meníme globálne tak cez hlavné Nastavenia – Zvuky – Zvonenie.

Transformácia URL v Edge na odkaz

Edge došiel s funkciou, ktorá adresu po skopírovaní z adresného riadka a opätovnom vložení inde pretransformuje na pekne vyzerajúci klikateľný odkaz.

Teda namiesto: https://itipy.wordpress.com/ po skopírovaní vloží toto: IT tipy rady návody (wordpress.com)

Aj keď som si na to zvykol, neskutočne mi to sprvoti liezlo na nervy:-)

Našťastie sa to dá vypnúť cez nastavenia Edge – Zdieľať, kopírovať a prilepiť

Unified labeling

Unified labeling, alebo sensitivity labels je náhrada klasického Azure Information Protection, ktorého end of life je ohlásený na 1.4.2021. Ohľadne custom zmenách v tomto prostredí sme písali už skôr, teraz sa poďme na Unified labeling pozrieť trochu tak trochu od začiatku.

Z Azure sa do Unified labeling dostaneme cez príslušné menu naštartovaním Security and compliance centra:

alebo cez adresu https://protection.office.com/, časť Klasifikácia – Označenia citlivosti.

Tu potom máme tri možnosti a to vytvorenie označení, ich publikovanie, prípadne nastavenie Automatického označovania.

Označenia slúžia na zapnutie šifrovania a/alebo označovania dokumentov. Prístupné sú z panela Office:

alebo cez Windows Explorer prostredníctvom aplikácie Azure Information Protection. V kontextovom sa táto funkcionalita nachádza v menu Windows Explorer, kliknutím na pravé tlačidlo myši na súbor a výberom možnosti „Klasifikovať a chrániť“.

Tu len upozornenie na verziu. Staršia verzia 1.X pracovala s Azure Information Protection a verzia 2.X (momentálne 2.8.85) zase so Office 365 Sensitivity labels. Preto sa Vám môže stať, že v závislosti od aplikácie nevidíte niektoré vaše nastavenia, lebo jednoducho pracujú s iným konfiguračným portálom.

Nový štítok vytvoríme cez Vytvoriť označenie. Platí, že štítok ktorý je v zozname najvyššie má najnižšiu prioritu a ten čo je najnižšie zase najvyššiu. Posúvanie priority je možné cez 3 bodky a viditeľné je v stĺpci “Poradie”

Vyplníme pracovný názov a popis pre adminov, to isté pre užívateľov:

Určíme si rozsah, teda či len súbory a emaily, alebo aj Teams či SharePoint lokality na 365 a vyberieme či chceme šifrovať alebo len označovať.

Ak sme zvolili šifrovanie, vyberieme či chceme šifrovanie značkou odstrániť, alebo pridať:

Pri zvolení priania šifrovania máme dve možnosti a to “Priradiť povolenia” a “Umožniť používateľom po použití označenia priradiť povolenia”. Rozdiel medzi nimi je ten, že prvá voľba dovolí užívateľom vybrať označenie a automaticky nastaví šifrovanie a druhá voľba vyzve užívateľov aby si šifrovanie nastavili sami — tzn. vyskočí dialógové okno, ktoré ich na to vyzve.

Ak zvolíme Priradiť povolenia:

Tu sa potom nastavuje platnosť prístupu k dokumentu

prístup offline

a skupina na ktorú sa príslušné oprávnenia aplikujú:

Tu máme možnosť vybrať skupiny ľudí nastaviť im poverenia:

Ak zvolíme Umožniť používateľom po použití označenia priradiť povolenia máme možnosti vynútiť v Outlooku obmedzenia ekvivalentné možnosti nepreposielať a Vo worde…vyzvať používateľov aby zadali povolenia. K tej poslednej voľbe, musí byť zapnutá ak volíme manuálne, inak nebude štítok vo Worde/Excely/PowerPointe viditeľný:

V časti označovanie obsahu si nastavíme ako chceme aby bol dokument po zvolení označenia označený. Možnosti sú hlavička, pätička a vodotlač.

Podrobnejšiu customizáciu farbičiek napríklad spravíte cez powershell

Posledná voľba sa týka automatického označovania. Tá je závislá od obsahu a navyše je možnosť automatické oznámenie “Automaticky ponúknuť”, alebo rovno nastaviť.

Podstatné veci teda máme nastavené, spravíme si posledný review, uložíme a môžeme označenie publikovať cez politiku označovania. Spraviť tak môžeme dvoma spôsobmi a to stlačením tlačidla Publikovať v označeniach, alebo vytvorením (použitím existujúcej) politiky označovania a pridania ďalšieho štítku.

Teda najprv vyberieme označenia, ktoré chceme publikovať:

Následne užívateľov na ktorých sa má politika aplikovať (ak sa nevyberie nič, sú tam všetci):

Potom zvolíme predvolené označenie a vyklikáme či požadujeme aby užívatelia písali odôvodnenie keď prechádzajú na označenie s nižšou prioritou, či je povinné a či ponúkneme vlastnú stránku s HELP-om

potvrdíme názov a hotovo. politika s najnižšou prioritou je navrchu, tá najsilnejšia naspodku zoznamu.

 

Problém s automatickou konfiguráciou e-mailov v Outlook-u

Ak sa nám Outlook chová nevypočitateľne a nechce sa pripojiť k serverovej pošte, jeden z možných problémov je neschopnosť pripojiť sa k serveru cez tzv. Autodiscover.

Či problém s týmto automatickým pripojením k Exchange máme alebo nie zistíme kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu Outlook-u a zvolením možnosti Testovať automatickú konfiguráciu e-mailov…

a preštudovaním log-u:

Ak tu vidíme nejaké failures, určite je potrebné pozrieť do týchto registrových vetiev:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\AutoDiscover
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\AutoDiscover
(x je číslo verzie Office)

a pozrieť či tam náhodou nie sú a ak áno, tak ako sú nastavené niektoré z týchto Exclude možností:

  • PreferLocalXML
  • ExcludeHttpRedirect
  • ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain
  • ExcludeHttpsRootDomain
  • ExcludeScpLookup
  • ExcludeSrvRecord
  • ExcludeLastKnownGoodURL
  • ExcludeExplicitO365Endpoint

Záchrana dát z dynamického disku a jeho konverzia na disk základný

Pristál mi na stole jeden nefunkčný disk. Po pripojení k PC sa zistilo, že disk je dynamický, pri opätovnej aktivácii vypísal chybu.

Chyby by malo opraviť konvertovanie disku na “základný”. Z bežných okolností sa konverzia dynamického disku na základný robí vo Windows-e zmazaním všetkých volume-ov a následným stlačením “konvertovať disk na základný” z menu vyššie, čím dôjde k strate dát. Keďže je tento disk v chybovom stave, dáta sú na ňom asi v poriadku, nechcem riskovať. Skúsime teda nejaký iný nástroj, ideálne zadarmo a úplne ideálne, si ešte vykopírujeme dáta z “pokazeného” disku, teda s disku z pokazenou štruktúrou partícií.

Použijeme nástroj testdisk. Po naštartovaní sa nás spýta na uloženie logu:

Následne ponúkne na výber dostupné disky

Potvrdíme typ tabuľky partícií

a vyberieme analyzovať

Tu si ešte môžeme odzálohovať aktuálnu tabuľku partícií cez Backup

a môžeme prechádzať partície a celú adresárovú štruktúru.

Pomocou p sa ponoríme do adresárovej štruktúry, pomocou q sa zase vrátime. Listujeme pomocou smerových šípok, pomocou a označíme všetko, pomocou : len vybrané. No a nakoniec pomocou c(C) skopírujeme označené súbory do iného úložiska.

Pred potvrdením (opäť c) ešte môžme vybrať cestu, kde sa súbory odzálohuju. Ideme sa na pár hodín nejako zabaviť.

Keď máme zachránené dáta (ešte si skontrolujte oprávnenia – záložka security vo Windows Explorer), poďme zachrániť disk.

Smerovými šípkami si nakonfigurujeme novú tabuľku. Program pekne vypisuje či je nami zvolená štruktúra OK:

A dáme Enter pre pokračovanie. Potom Write a Y:

Spravíme obligátny reštart Windows-u a disk máme prístupný:-)

Exchange je nedostupný, Outlook musí byť online alebo pripojený

Alebo tak nejako vyzerá hláška na navonok bezproblémovo nakonfigurovanom počítači, Outlooku a profile. Dôsledok je, že sa nám Outlook vôbec nenaštartuje a ak náhodou áno, nefunguje, tzn. nesynchronizuje maily.

Čo chybu spôsobuje sa zatiaľ len dohadujem, vyzerá to na nedostupnú službu autodiscover, alebo nejaký iný problém s viditeľnosťou Exchange v sieti, ale riešením, ktoré mi zafungovalo nebolo ani nekonečné preinštalovávanie office, či divoké mazanie profilov z nastavení, filesystému, či registrov ale vytvorenie tohto jednoduchého registrového kľúča:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
string value (REG_SZ) s názvom "DS Server" (bez úvodzoviek)

Ako hodnotu napíšeme FQDN nášho doménového radiča, ktorý slúži ako global catalog vďaka čomu bude vedieť náš Outlook bez problémov nájsť náš mailový server a všetko pôjde ako po masle.