Prehľad počtu aktuálne pripojených používateľov na IIS

Napríklad cez Performance Editor – perfmon.msc. Ťukneme na Performance – Monitoring tools – Performance monitor a dáme zelené plus.

V available counters nájdeme Web service a vyberieme čo nás zaujíma. V tomto prípade Current Connections, Non a Anonymous Users – Total

Po kliknutí OK nám perfmon vykreslí graf, kde si môžeme pozrieť počty aktuálne pripojených používateľov.

URL na klasický editor vo wordpress-e

Uznávam, lipnúť na starých tradíciách netreba, ale pokiaľ ešte nie ste úplne familiárny s “novým” wordpress editorom, k starému sa dostanete s použitím nasledujúcej linky:

https://nazovstranky.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=XXXXX&action=edit&classic-editor

X-ká nahradíte číslom príspevku. Ak ešte príspevok nemáme, uložíme draft a číslo nám vznikne.

Ak chceme novú stránku vytvárať rovno v starom editore požijeme tento odkaz:

https://nazovstranky.wordpress.com/wp-admin/post-new.php?classic-editor

AIP a Adobe

Keď na klasifikáciu a šifrovanie používame Azure Information Protection a chceme v Adobe (Reader atď) vidieť aké označenie je na daný dokument použité zbehneme najprv do registrov

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\

a tu vytvoríme kľúč MicrosoftAIP a v nom DWORD hodnotu bShowDMB nastavenú na hexa 1.

Keď teraz otvoríme zabezpečený dokument, tak klasicky po overení

sa nám zobrazí pás s použitým označeným:

Samotnú ochranu si potom vieme pozrieť cez (Súbor) Vlastnosti súboru – Zabezpečenie – Metóda zabezpečenia.

Nastavenie Onedrive cez GPO

Začneme tým, že si na lokálnom PC pohľadáme šablóny pre politiku.

Zavítame do umiestnenia C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\21.016.0124.0003 (posledná verzia)\adm a tam nájdeme súbory s príponami adml a admx

Tie na doménovom radiči nakopírujeme do C:\Windows\SYSVOL\domain\Policies\PolicyDefinitions (admx súbor) a C:\Windows\SYSVOL\domain\Policies\PolicyDefinitions\en-US (adml súbor).

Šablónu máme, poďme pozrieť na politiku.

Najprv mrkneme do Administrative Templates\Windows Components\Onedrive kde hľadáme Prevent the usage of OneDrive for file storage. Enable Onedrive zakáže, Disable Onedrive povolí.

Teraz v časti Administrative Templates\Onedrive nájdeme množstvo iných nastavení (na Computer a User-a navyše rozdielnych, resp. na User-a ich je menej). Treba preklikať a zapnúť podľa vlastného uváženia.

Za zmienku stojí napr:

  • Allow syncing OneDrive accounts for only specific organizations
  • Exclude specific kinds of files from being uploaded
  • Silently move Windows known folders to OneDrive
  • Silently sign in users to the OneDrive sync app with their Windows credentials
  • Use OneDrive Files On-Demand

Správa užívateľských Onedrive na O365

V tomto prípade chceme vedieť, kto zaberá aké veľké miesto a chceme skontrolovať čo tam má nahrané.

Začneme v administrátorskom portále O365 (admin.microsoft.com) – Zostavy – Používanie, kde si nájdeme informáciu ohľadne používania Onedrive. Je to možné exportovať do csv, či meniť nastavenia filtrov.

Ak nájdeme užívateľa, ktorého chceme skontrolovať, zájdeme medzi aktívnych Userov, klepneme na toho, ktorého chceme spravovať a v časti vpravo dáme záložku Onedrive. Tu máme možnosť meniť nastavenia Onedrive ako rôzne limity, externé zdieľanie a podobne. Klepnutím na vytvoriť prepojenie, získame prístup k osobnej lokalite užívateľa a môžeme ju otvoriť a pozrieť si, čo ta má (etický rozmer momentálne neriešim).

Limity Onedrive sa centrálne spravujú cez portál https://admin.onedrive.com/?v=StorageSettings

Práva na lokalitu Onedrive zase vidíme, resp. vieme zmeniť cez admin portál SharePoint-u – Viac funkcií – Používateľské profily

Spravovať používateľské profily

Spravovať vlastníkov kolekcie lokalít

Pridať, resp. odmazať odtiaľ správcu:

 

 

Nastavenie žiadostí o prístup na SharePoint lokalite

Nastavenie na akú adresu majú chodiť notifikačné maily ohľadne žiadostí o prístup týkajúce sa nejakej SharePoint lokality spravíme v Nastaveniach lokality -Povolenia lokality

Spravovať – Nastavenie žiadostí o prístup

Vyplnením emailovej adresy, na ktorú sa majú notifikácie posielať

Správu žiadostí o prístup potom spravíme v nastaveniach lokality – Žiadosti o prístup a pozvánky, kde vidíme centrálny zoznam všetkých žiadostí a vieme ho ďalej spravovať.