Preskočiť navigáciu v youtube.com

Ak ovládate youtube klávesnicou, pohyb v jednotlivých častiach stránky je možný pomocou tabelátora. Má to však háčik, a to taký, že pokiaľ sa dostanete na časť s obsahom, musíte sa “pretabovať” cez celé horné menu a potom aj menu všetkých odberov vľavo, čo môže byť celkom náročné na ťukanie do tejto nevinnej klávesy.

Našťastie, keď ju stlačíte 3x, objaví sa skryté tlačidlo – Preskočiť navigáciu, a po klepnutí do Enter vás to hodí rovno do časti s obsahom.

Nastavenie oprávnení na kalendár v Exchange cez powershell

Začneme tým, že si vylistujeme zoznam adresárov konkrétnej mailovej schránky (pekne aj s veľkosťami)

Get-MailboxFolderStatistics  -Identity Identita užívateľa | Select Name,FolderPath,FolderSize,FolderAndSubfolderSize

Následne si pozrieme aké oprávnenia sú nastavené na kalendár (v našom prípade sa volá Kalendár – viď list vyššie)

Get-MailboxFolderPermission Identita užívateľa:\Kalendár

Nastavenie oprávnení na adresár spravíme cez príkaz

Set-MailboxFolderPermission -Identity Identita užívateľa:\Kalendár -User IdentitaKomuPridávamePráva -AccessRights Rola -SendNotificationToUser $false/true

Role môžu byť Author, Contributor, Editor, None, NonEditingAuthor, Owner, PublishingEditor, PublishingAuthor, Reviewer, AvailabilityOnly, LimitedDetails

Windows Sandbox – testovacie prostredie

Windows ponúka peknú funkciu na otestovanie škodlivých aplikácií resp. softvéru. Jedná sa o izolované prostredie zvané Windows Sandbox, kde môžete skúsiť spustiť program, ktorý nepoznáte a skontrolovať čo vlastne robí.

prvou podmienkou je aby bolo na CPU povolená virtualizácia. Zistíte to napr. cez správcu úloh – Výkon – Procesor – Virtualizácia

Následne cez pridať odobrať programy – Súčasti systému Windows – nájdeme Sandbox a nainštalujeme. Bude potrebný reštart.

Po reštarte nám v štarte pribudne nová “aplikácia” Windows Sandbox:

Jedná sa o izolovaný virtuálny stroj. Súbory doňho nakopírujeme pomocou ctrl+c a ctrl+v (drag and drop nefunguje).

Povolenie Basic Authentication pre WinRM client-a

Chybová hláška v powershelly vyzerá nasledovne. Kopa červeného textu a toto:”Basic authentication is currently disabled in the client configuration. Change the client configuration and try the request again.”

Objavuje sa napríklad keď chceme cez modul MicrosoftTeams použiť klasické Skype for Business online “CS” príkazy.

Riešením je povolenie basic overovania na klientovi. cez GPO to spravíme:

Computer Policy | Computer Configuration | Administrative Templates | Windows Components |  Windows Remote Management (WinRM) | WinRM Client | Allow Basic authentication

Prípadne z príkazového riadka príkazom

winrm set winrm/config/client/auth '@{Basic="true"}'

Zabránenie Office Addin-u pred zakázaním cez registre

Z času na čas sa stane, že sa niektorá Office aplikácie rozhodne zakázať nejaký doplnok. Dôvody má na to také svoje, Microsoft-ie. Napr. vyhodnotí pomalý štart aplikácie apod. Keď si to nevšimnete a odkliknete okno, ktoré na to upozorňuje, môže byť problém ten doplnok cez GUI nahodiť. Tzn. dáme Povoliť a nič sa nestane.

(doplnky hľadáme v možnostiach aplikácie – doplnky – Spravovať doplnky architektúry COM – Spustiť ).

Keď nepomôže nahodenie cez GUI máme možnosť upratať si doplnky cez registre. Hľadáme v ceste

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0(resp. verzia ktorú používame)\Outlook(aplikácia ktorú riešime)\Resiliency

Tu nájdeme vetvy ako \DisabledItems, \CrashingAddinList, \DoNotDisableAddinList… Určite začneme zmazaním doplnku z vetvy DisabledItems, ideálne vyrobíme príslušný kľuč (podľa aplikácie, pomôže google). Ale v princípe stačí prečistenie zoznamu DisabledItems a následne sa Office aplikácia po reštarte zase opýta, či chceme doplnok, ktorý jej vadí zase vypnúť, tak už si dáme pozor.

Audit mailovej schránky na Exchange

Audit mailovej schránky sa zapína cez powershell príkazom:

Set-Mailbox užívateľ -AuditEnabled $true

Zoznam aktuálneho stavu zapnutia auditu:

Get-Mailbox užívateľ | Format-List Name,AuditEnabled

Skript pre zapnutie na všetkých schránkach:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter "RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox'"
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}

Reporty sú dostupné v Exchange Admin Center \ Compliance Management \ Auditing.

Report “Run a non-owner mailbox access report”:

Ak niekto pristúpi k schránke, ktorej nie je vlastníkom, informácia o udalosti je uložená v skrytom priečinku danej schránky. Štandardne sa táto informácia ukladá 90 dní.