Inštalácia Nástrojov na správu systému Windows na Windows 10

Alebo ako dostať na Windows 10 partiu známych utilitiek na správu domény atď.

Najjednoduchšia možnosť je využiť powershell a príkaz
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online 

Hodnú chvíľu to bude robiť. Ak by vypísalo chybu WindowsCapability : Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x800f0954 

bude potrebné v gpedit.msc/GPO zmeniť

Computer Configuration\Administrative Templates\System
\Specify settings for optional component installation and component repair

"Enabled" - "Download repair content and optional features directly from Windows Update instead of Windows Server Update Service (WSUS)"

Ak chybu Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x8024500c

zmeniť zase v registroch

HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU/

UseWUServer z 1 na 0.

a reštartovať službu Windows Updates.

Pridanie možnosti vložiť link do dokumentovej knižnice

Keď pridávame nový dokument do dokumentovej knižnice fungujeme na základe použitia predvolenej šablóny na vkladanie dokumentov.

Vidíme, že v zozname nie je možnosť vložiť linku na dokument, alebo stránku v internete.

Na to aby sme to mohli pridať je potrebné zavítať do nastavené knižnice – Rozšírené nastavenie a tam povoliť spravovanie typov obsahu.

Následne v nastaveniach knižnice klepneme na “Pridať typ z existujúcich….” a v následnom okne zvolíme a pridáme typ, ktorý sa volá “Prepojenie na dokument”.

Keď následne budeme pridávať dokument, pribudne nám možnosť pridania linky:

Nastavenie oprávnení na mailovú schránku v Exchange cez powershell

Začneme tým, že si vylistujeme zoznam oprávnení na schránke

Get-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa

Výpis tých, ktoré nemajú práva zdedené:

Get-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa | Where-Object IsInherited -eq $False

Pridáme práva (automapping dovoľuje len FullAccess)

Add-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa ktorému pridávame -User Identita užívateľa ktorého pridávame -AccessRights ReadPermission -Automapping $False/True

Zmazanie oprávnení spravíme cez príkaz

Remove-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa ktorému odoberáme -User Identita užívateľa ktorého odoberáme -AccessRights ReadPermission -Confirm:$False

Role AccessRights môžu byť ChangeOwner, ChangePermission, DeleteItem, ExternalAccount, FullAccess, ReadPermission.

Ak potrebujeme pridať oprávnenia len na konkrétny adresár spravíme cez príkaz

Add-MailboxFolderPermission -Identity Identita užívateľa ktorému pridávame:\Inbox -User Identita užívateľa ktorého pridávame -AccessRights Author/Contributor/Editor/None/NonEditingAuthor/Owner/PublishingEditor/PublishingAuthor/
Reviewer

List adresárov, teda to čo napíšeme za : \ spravíme cez

Get-MailboxFolderStatistics  -Identity Identita užívateľa | Select Name,FolderPath