Dávkové vytvorenie adresárov cez príkaz md

kedysi bežne používaná, dnes dávno zabudnutá vedomosť.

Ak potrebujeme vytvoriť väčší počet adresárov, rýchlejšie ako klikať cez Windows Explorer je použiť elementárny príkaz md.exe cez príkazový riadok. zoznam adresárov potom napíšeme za príkaz bez medzier:-p

md folder1 folder2 folder3 ...

Ktože nám má zapnutý Out of Office v Exchange

Vštkých užívateľov si vylistujeme cez:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxAutoReplyConfiguration | Where-Object { $_.AutoReplyState -ne "Disabled" } | Select Identity, StartTime, EndTime, AutoReplyState

Konkrétneho užívateľa skontrolujeme cez:

Get-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity user@domain.com | Select Identity, StartTime, EndTime, AutoReplyState

Primapovanie odpojeného mailbox-u v Exchange

Keď nie je viditeľný cez ECP GUI – Recipients – Mailboxes – … – Connect a mailbox

Cez Exchange powerShell nájdeme v ktorej databáze máme odpojenú schránku, resp. užívateľa, ktorého schránku hľadáme. DB00 nahradíme našimi mailovými databázami.

Get-MailboxStatistics -Database "DB00" > C:\Install\DB00.txt

Keď užívateľa nájdeme, dajme tomu, že bol v DB05 potom príkazom

Get-MailboxDatabase -Identity "DB05"  | Get-MailboxStatistics | Where { $_.Displayname -eq "DisplayName užívateľa ktoré zistíme z txt vyššie" } | Connect-Mailbox -User "Identifikátor užívateľa, ktorému chceme pripojiť mailbox"

Chvíľu počkáme, dáme príslušný refresh v AcriveDirectory a ECP a mali by sme vidieť ako nám vznikol nový Exchange užívateľ, resp. ako sa primapoval mailbox tam kde bolo treba.

Windows Live Mail nechce zobraziť telo mailu

Windows Live Mail je pomerne stará aplikácia, ktorej vývoj bol ukončený v roku 2014 tuším, ale ukázalo sa že existuje množstvo ľudí, ktorý v nej majú namapované mailové účty, zvykli si na ňu a radi by ju ešte používali.

Po pridaní nového účtu do Windows Live Mail sa mi stalo, že hlavičky mailov sa načítali bez problémov, ale pri zobrazení tela mailu vypísalo chybu “Windows Live Mail has encountered a problem while displaying this message.  Check your computer for low memory or low disk space and try again.”

Samozrejme očividná hlúposť. Opraviť to je možné zatvorením aplikácie, a doplnením týchto troch záznamov do registrov:

RecreateFolderIndex

RecreateStreamIndex

RecreateUIDLIndex


Dword 1HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows Live Mail

Inštalácia Nástrojov na správu systému Windows na Windows 10

Alebo ako dostať na Windows 10 partiu známych utilitiek na správu domény atď.

Najjednoduchšia možnosť je využiť powershell a príkaz
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online 

Hodnú chvíľu to bude robiť. Ak by vypísalo chybu WindowsCapability : Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x800f0954 

bude potrebné v gpedit.msc/GPO zmeniť

Computer Configuration\Administrative Templates\System
\Specify settings for optional component installation and component repair

"Enabled" - "Download repair content and optional features directly from Windows Update instead of Windows Server Update Service (WSUS)"

Ak chybu Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x8024500c

zmeniť zase v registroch

HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU/

UseWUServer z 1 na 0.

a reštartovať službu Windows Updates.