Zabránenie Office Addin-u pred zakázaním cez registre

Z času na čas sa stane, že sa niektorá Office aplikácie rozhodne zakázať nejaký doplnok. Dôvody má na to také svoje, Microsoft-ie. Napr. vyhodnotí pomalý štart aplikácie apod. Keď si to nevšimnete a odkliknete okno, ktoré na to upozorňuje, môže byť problém ten doplnok cez GUI nahodiť. Tzn. dáme Povoliť a nič sa nestane.

(doplnky hľadáme v možnostiach aplikácie – doplnky – Spravovať doplnky architektúry COM – Spustiť ).

Keď nepomôže nahodenie cez GUI máme možnosť upratať si doplnky cez registre. Hľadáme v ceste

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0(resp. verzia ktorú používame)\Outlook(aplikácia ktorú riešime)\Resiliency

Tu nájdeme vetvy ako \DisabledItems, \CrashingAddinList, \DoNotDisableAddinList… Určite začneme zmazaním doplnku z vetvy DisabledItems, ideálne vyrobíme príslušný kľuč (podľa aplikácie, pomôže google). Ale v princípe stačí prečistenie zoznamu DisabledItems a následne sa Office aplikácia po reštarte zase opýta, či chceme doplnok, ktorý jej vadí zase vypnúť, tak už si dáme pozor.

Záchrana dát z dynamického disku a jeho konverzia na disk základný

Pristál mi na stole jeden nefunkčný disk. Po pripojení k PC sa zistilo, že disk je dynamický, pri opätovnej aktivácii vypísal chybu.

Chyby by malo opraviť konvertovanie disku na “základný”. Z bežných okolností sa konverzia dynamického disku na základný robí vo Windows-e zmazaním všetkých volume-ov a následným stlačením “konvertovať disk na základný” z menu vyššie, čím dôjde k strate dát. Keďže je tento disk v chybovom stave, dáta sú na ňom asi v poriadku, nechcem riskovať. Skúsime teda nejaký iný nástroj, ideálne zadarmo a úplne ideálne, si ešte vykopírujeme dáta z “pokazeného” disku, teda s disku z pokazenou štruktúrou partícií.

Použijeme nástroj testdisk. Po naštartovaní sa nás spýta na uloženie logu:

Následne ponúkne na výber dostupné disky

Potvrdíme typ tabuľky partícií

a vyberieme analyzovať

Tu si ešte môžeme odzálohovať aktuálnu tabuľku partícií cez Backup

a môžeme prechádzať partície a celú adresárovú štruktúru.

Pomocou p sa ponoríme do adresárovej štruktúry, pomocou q sa zase vrátime. Listujeme pomocou smerových šípok, pomocou a označíme všetko, pomocou : len vybrané. No a nakoniec pomocou c(C) skopírujeme označené súbory do iného úložiska.

Pred potvrdením (opäť c) ešte môžme vybrať cestu, kde sa súbory odzálohuju. Ideme sa na pár hodín nejako zabaviť.

Keď máme zachránené dáta (ešte si skontrolujte oprávnenia – záložka security vo Windows Explorer), poďme zachrániť disk.

Smerovými šípkami si nakonfigurujeme novú tabuľku. Program pekne vypisuje či je nami zvolená štruktúra OK:

A dáme Enter pre pokračovanie. Potom Write a Y:

Spravíme obligátny reštart Windows-u a disk máme prístupný:-)

Formátovanie výstupu v PowerShell-y

Za príkaz použijeme parameter | Format-Wide/Table/List/Hex/Custom

Ak chceme ešte rozšíriť o konkrétnu hodnotu, pridáme -Property a názov tej hodnoty, podľa ktorej chceme listovať. Keď potrebujeme podľa viacerých, oddelíme ich čiarkou. Keď všetky tak hviezdičkou

Pri použití Fomat-Table sa môže zísť pridaný parameter -AutoSize

Grupovanie podľa vybraného poľa potom cez -GroupBy

Druhým dobrým príkazom, ktorý môžete cez pipe pripojiť je | Sort-Object. Ten má parametre -Stable, -Descending, -Unique, -InputObject, -Culture, -CaseSensitive. Tiež kombinovateľný cez -Property <Object[]>.

Ako zmeniť poradie stĺpcov v Excel-y

Najrýchlejší spôsob:

 • Označíme stĺpec, ktorý chceme prehodiť,
 • prídeme na hranu – kurzor sa zmení z pluska na smerovú štvoritú šípku,
 • stlačíme a držíme Shift,
 • presunieme.

Ak by sme Shift nedržali, Excel by nespravil presunutie stĺpca a ponechanie všetkých dát, ale snažil sa dátami z presúvaného stĺpca nahradiť dáta v stĺpci kde presúvame.

Druhý rýchly spôsob je:

 • Označíme stĺpec, ktorý chceme prehodiť,
 • stlačíme CTRL+X (vystrihnúť),
 • označíme stĺpec, do ktorého chceme dáta prehodiť,
 • pravé tlačidlo myši – Vložiť vystrihnuté bunky.

Vloženie obrázka s priesvitným pozadím v aplikácii Skicár

 • Otvoríme jeden skicár a v ňom obrázok do ktorého ideme vkladať iný obrázok.
 • Otvoríme druhý skicár a v ňom obrázok, ktorý ideme vkladať do toho prvého.
 • Skopírujeme (ctrl+c) obrázok z druhého skicára a vložíme (ctrl+v) do prvého obrázka (skicára).
 • V menu – Domov – Obrázok – Vybrať je položka, ktorú potrebujeme.
 • Volá sa Priehľadný výber.
 • Vypnutý:
 • Zapnutý:

Jedna podstatná vec. Farba pozadia, ktorú nahrádzame musí byť nastavená ako druhá farba. Vo väčšine prípadoch stačí keď je nastavená biela, ale pozor na to. Že to nefunguje zistíte rýchlo, farba pozadia nezmizne. A na akú farbu máte nastaviť “farbu 2” zistíte tiež rýchlo. Je to farba pozadia, ktoré nezmizlo:-)