Persistent Chat room v Skype for Business

Predpokladajme že funkcionalitu Persistent Chat máme v prostredí Lync/Skype for Business nainštalovanú. Jedná sa chaty, ktoré sa po uzatvorení nezmažú a ostávajú prístupné aj pri opätovnom otvorení.

Používateľ to nájde v Skype klientovi, taká tá ikona s hviezdičkou:

Ak má právo, cez ozubené koleso si vytvorí novú hovorňu:

Nakonfigurujeme:

Po vytvorení môžeme miestnosť zakázať aj z tohto grafického prostredia, klepnutím na miestnosť, upraviť a zakázať:

Používanie a sledovanie miestnosti potom klasicky cez Skype for Business klient.

Na správu cez Lync powershell administráciu potrebujeme mať príslušné opatrenia, napr. byť súčasťou skupiny RTCUniversalServerAdmins. Užitočné príkazy sú potom:

Cmdlet popis
New-CsPersistentChatRoom Vytvorenie miestnosti, (“-Name”  “-PersistentChatPoolFqdn“)
Set-CsPersistentChatRoom Konfigurácia miestnosti, cez “-Identity” potom vieme pridávať “-Members“, “-Presenters“, “-Managers” alebo miestnosť povoliť/zakázať cez “-Disabled $True/$False
Get-CsPersistentChatRoom Zobrazenie informácií ohľadne miestností
Clear-CsPersistentChatRoom Zmazanie obsahu miestnosti, napr. s použitím parametra “-Identity” a “-EndDate
Remove-CsPersistentChatRoom Zmazanie miestnosti cez “-Identity
Remove-CsPersistentChatMessage Zmazanie správy z miestnosti, napr. s použitím parametra “-Identity“, “-UserUri”  a “-ReplaceMessage”

Po začatí hovoru Skype for Business stíši reproduktory

Alebo inak povedané, počas hovoru nič nie je počuť, pričom ostatné zvuky vo Windows dovtedy fungovali normálne a dokonca v nastaveniach Skype for Business sa reproduktor tvári, že je všetko v poriadku a zvuky prehráva.

Jednoznačné riešenie nemám a je to pomerne individuálne užívateľ od užívateľa, ale aspoň pár rád, ktoré môžu pomôcť.

 • Vypnutie ostatných komunikačných klientov.

Mnohí z nás majú na počítači klasický Skype, Skype for Business, Teams a množstvo iných ako Webex, Cisco Proximity a množstvo iných komunikačných nástrojov, či nástrojov používajúcich mikrofón a reproduktory, pustených naraz pri štarte Windows. Pri problémoch so zvukom (obdobne platí aj pre reproduktor aj pre mikrofón) pomáha všetky tieto programy pozatvárať (nie krížikom, ale pekne stlačením voľby “Skončiť”) a následne spustiť len ten program, cez ktorý chceme komunikovať.

Programy si medzi sebou nebudú brať mikrofón/reproduktory a všetko by malo fungovať v poriadku.

 • Všeobecné nastavenie hlasitosti Windows počas rozpoznanej komunikačnej aktivity

Druhá možnosť sa týka priamo nastavenia hlasitosti zvukov Windows počas hovoru. Otvoríme Ovládací panel – Zvuk – Posledná záložka “Komunikácia”

Tu predpokladám, že všetci budeme mať predvolene zaškrtnutú voľbu znížiť hlasitosť o 80 percent. Windows evidentne hovor v Skype for Business nevyhodnotí ako komunikačnú aktivitu a jeho hlasitosť stlmí. Prípadne zvoľte nevykonať žiadnu akciu. Môže pomôcť.

 • Individuálne zvýšenie hlasitosti pre Skype for Business hovor

Poslednou nápadom je zvýšenie hlasitosti na konkrétny Skype hovor po pripojení sa doň. Toto je možné urobiť až vtedy, keď ste do hovoru pripojení. Teda:

 1. Pripojíme sa k Skype hovoru
 2. Zistíme že nič nepočujeme
 3. Ťukneme pravým myšidlom na reproduktor v stavovej oblasti a otvoríme “zmiešavač hlasitosti”
 4. Nájdeme si tam stĺpce týkajúce sa nášho hovoru, resp. Skype for Business (môže ich tam byť aj viac) a posuvník hlasitosti posunieme vyššie, tak aby boli zvuky z hovoru hlasnejšie
 5. (aby to nebolo jednoduché, niekedy sa mi stalo, že to po zvýšení hlasitosti nezafungovalo a musel som hovor ukončiť a pripojiť sa doň odznovu a už si to nastavenie hlasitosti zapamätal)

 

Vlastný status prítomnosti v Skype for Business

Skype for Business ponúka možnosť pridať si 4 statusy prítomnosti s vlastným textom ako stav Online, Busy a Do Not Disturb. Stav Away neviem prečo nepodporuje.

Vypneme si Skype for Business a začneme prípravou xml súboru so stavmi prítomnosti.

Vytvoríme si čistý súbor (napríklad cez notepad) podľa tohto vzoru.

<?xml version="1.0"?>
<customStates>
 <customState ID="1" availability="Busy">
  <activity LCID="1051">Len súrne prípady</activity>
 </customState>
 <customState ID="2" availability="Online">
  <activity LCID="1051">Pokojne ma kontaktujte</activity>
 </customState>
 <customState ID="3" availability="Online">
  <activity LCID="1051">Práca z domu</activity>
 </customState>
 <customState ID="4" availability="Do-Not-Disturb">
  <activity LCID="1051">Porada vedenia</activity>
 </customState>
</customStates>

Prepisujeme hodnoty availability, ktorá môže nadobúdať LEN stavy Busy, Online a Do-Not-Disturb, ďalej meníme kód LCID podľa jazykových kódov Windows-u. Tabuľka kódov napríklad tu . Slovenčina je 1051, angličtina 1033…Ak zadáme ten kód zle, nezobrazí sa nám užívateľsky definovaný text. No a ako posledné si zmeníme práve ten text.

Súbor uložíme s príponou xml niekde, kde má užívateľ prístup. Túto cestu použijeme ďalej v registroch. Ja som uložil ako D:\presence.xml.

Pokračujeme úpravou registrov:

 1. Naštartujeme registre ako administrátor
 2. Vo vetve
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync

  vytvoríme DWORD s názvom EnableSIPHighSecurityMode a dáme hodnotu 0.

 3. Vo vetve
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync

  vytvoríme DWORD s názvom CustomStateURL a dáme hodnotu s cestou ku xml súboru, napríklad file:///D:/presence.xml.

Naštartujeme Skype for Business, vlastné stavy pridané.

Offline status v Skype for Business

V možnostiach stavov prítomnosti v Skype for Business/Lync-u si je možné vybrať z viacerých možností, ale “neviditeľný” stav  Offline, kedy ja ostatných vidím, ale pre nich som neprihlásený medzi nimi nie je.

Pridáme si ho jednoduchým registrovým kľúčom.

 1. Vypneme Skype for Business
 2. Naštartujeme registre ako administrátor
 3. Vo vetve
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync

  vytvoríme DWORD s názvom EnableAppearOffline a dáme hodnotu 1.

 4. Naštartujeme Skype for Business
 5. Stav Offline pridaný