Prepnutie OS na KMS

Prepnutie Microsoft produktov z jednorázových lincenčných Multiple Activation Keys, zvaných aj MAK, na centrálny Key Management Service (KMS), ktorý aktiváciu produktov zabezpečuje priebežne a je viazaný na firemné prostredie, je pomerne bežný korporátny štandard.

Licenčné informácie si vypíšeme príkazom

slmgr /dlv

alebo keď chceme do príkazového riadka tak zo System32 príkazom

C:\Windows\System32>cscript slmgr.vbs /dlv

Tu sa dozvieme či sme zalicencovaný MAK kľúčom (Retail) alebo KMS a ak KMS, tak či používame Active Directory Based Activation, alebo ideme na KMS Server priamo.

Prepnutie z MAK na KMS a jeho aktiváciu spravíme príkazmi


C:\WINDOWS\system32>cscript slmgr.vbs /ipk generické číslo
C:\WINDOWS\system32>cscript slmgr.vbs /ato

Pričom čísla nájdeme rôzne na internete, napr. tu – Product Keys for Updating to KMS from MAK Activation. Použijeme príslušné číslo verzie, ktorú potrebujeme.

Office 2013 sa nechce overiť voči Onedrive/Sharepoint 365

Vyzerá to potom tak, že ak otvárate súbor v lokálnej aplikácii Office z webu Onedrive/SharePoint, otvorí sa Word/Excel, a donekonečna si pýta overenie na web stránku vášho tenantu. Pes je (resp. môže byť) zakopaný v použití modern authentication. Novšie verzie od 2016 to majú podporované a zapnuté, staršie ako 2010 zase modern authentication nepodporujú.

Pre Office 2013 je to možné zapnúť v registroch vo vetve

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\	

Kde vytvoríme Dword kľúč EnableADA a nastavíme na 1 a rovnako tak kľuč Version nastavíme na 1.

V nastavení SharePointu sa časť ohľadne moderného overovania nachádza časti Politiky – Riadenie prístupy – Aplikácie, ktoré nepoužívajú moderné overovanie

V nastaveniach Onedrive zase v časti Prístup zariadenia.

Pruh zobrazujúci priebeh percent v bunke v Excel-y

Veľmi pekné využitie podmieneného formátovania.

 • Najprv je potrebné bunky ktorých sa to týka formátovať ako percentá.
 • Následne pôjdeme do časti podmienené formátovanie a dáme nové pravidlo.
 • Tu zvolíme:
  • Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt
  • Štýl formátovania: Údajový pruh
  • Typ: Číslo
  • Minimum/Maximum: 0/1 (keďže pracujeme s percentami)
  • Farbu výplne
 • Formátovanie použijeme na bunky podľa potreby

Zabezpečenie hárka v Excel-y

Predpokladajme, že máme Excelovský súbor, ktorý obsahuje dáta, a chceme ho zabezpečiť tak, aby rôzny užívatelia mohli editovať bez hesla iba vybrané bunky a ostatný len s heslom, resp. ak ho nepoznajú tak vôbec.
Spraviť to je možné kombináciou funkcií: Zabezpečiť hárok + Povoliť používateľom upravovať rozsahy.

Tým zabezpečíme nasledujúce:
– Predpokladajme Excel s rôznymi dátami, vzorcami atď.
– Skupina užívateľov 1 bude môcť bez hesla upravovať Rozsah 1. Ostatní len s heslom, teda kým ho nevedia, tak vôbec.
– Skupina užívateľov 2 bude môcť bez hesla upravovať Rozsah 2. Ostatní len s heslom, teda kým ho nevedia, tak vôbec.
– Atď
– Mimo definovaných rozsahov nebudú vedieť nikto, kto nevie heslo upravovať nič. Teda jedná sa o nejaký ekvivalent admin prístupu nad celým Excelom. Slúži na ochranu vzorcov apod.

Týmto by sme vedeli vytvoriť excel, ktorý by v sebe obsahoval ochranu jednotlivých buniek, pred prepísaním neoprávnenou osobou. Pričom rôzne rozsahy by mohli (bez hesla) prepisovať rôzni používatelia. Ostatní iba s heslom, ktoré ak by ale nevedeli, tak by to upravovať nemohli vlastne vôbec.

Poďme pozrieť ako na to:

Čítať ďalej

Graf z jedného stĺpca v Excel-y

Dobrá správa je, že pokiaľ aspoň zhruba tušíme čo chceme, ide to. Tá horšia, že bez medzikroku v podobe kontingenčnej tabuľky si asi nepomôžeme, resp. pomôžeme, ale pivot table spraví dosť práce za nás, tak prečo ho nevyužiť.

Teda, máme stĺpec s nejakými hodnotami a radi by sme ich posortovali, porátali a hodili do grafu. Vytvoríme si kontingenčnú tabuľku z menu Vložiť – Tabuľky. Zvolíme rozsah (nezabudnite zahrnúť hlavičku, alebo zvoľte celý stĺpec) a umiestnenie tabuľky.

Po stlačení OK prejdeme k nastaveniu kontingenčnej tabuľky. V prvom poli hore pri výbere tabuliek zafajkneme pole, ktoré sa tam pridalo. To sa hneď pridá do časti Riadky. Myšou ho následne presunieme aj do časti Suma.

Vznikne nám pekná tabuľka, ktorá spojila a porátala jednotlivé výskyty položiek v stĺpci. Spraviť z nej graf, je už potom najmenej (menu vložiť – grafy).

Rozdielna päta, alebo hlavička vo Worde

Inú pätičku, alebo hlavičku na prvej strane vieme spraviť všetci. Nachádza sa v návrhu – Iné na prvej strane, resp. Rôzne párne/nepárne.

Ale čo ak chceme zmeniť napr. pätičku niekde v strede dokumentu iba pre jednu stranu? Hodí sa napríklad keď dávame poznámky pod čiaru do päty a podobne.

Riešením je vložiť zlom sekcie, kedy nám Word umožní rozhodnúť sa, či chceme previazať hlavičku/pätu s tou predchádzajúcou.

Nastavíme sa na koniec textu po ktorom chceme spraviť zlom a cez Rozloženie pridáme zlom sekcie – Nasledujúca strana.

Všimneme si, že ak teraz klikneme do hlavičky/päty, Word nám umožní kliknúť na tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcou v návrhu. Čo je to čo hľadáme. Stačí odkliknúť.

 

Mrznúci Excel prezentovaný cez Teams

Z času na čas sa mi niekto posťažuje na mrznúci Excel prezentovaný cez Teams. Žiaľ, vyzerá to tak, že v tomto prípade sa jedná o štandardný IT scenár, Excel a Teams sú produkty od jednej firmy, navyše od Microsoft-u, takže je samozrejmé, že spoločne poriadne nefungujú:-)

Priame riešenie nemám, obávam sa že neexistuje, resp. nebude existovať kým sa Microsoft nezľutuje a neopraví si vlastné aplikácie, mám však pár náhradných riešení, ktoré by problém s mrznúcim Excelom (a nie len ním) mohli eliminovať. Skúste, možno niečo zaberie.

1. Prezentácia celej plochy, nie vybraného okna

Toto je niečo, čo mi často pomôže. jedná sa o to, že nespustíme prezentáciu vybraného okna aplikácie, ale celej pracovnej plochy.


2. Vypnutie HW akcelerácie Teams (a Excel)

V menu nastavení Teams (po kliknutí na svoju fotku v pravom hornom rohu – Nastavenia) v časti všeobecné vypneme GPO akceleráciu. Toto je taký paradox, že napriek tomu, že sa jedná o voľbu, ktorá by mala pomáhať, často pomôže…ale práve jej vypnutie.

To isté platí pre Excel, resp. Office všeobecne. Súbor – Možnosti (na spodku menu) – Rozšírené – Zobrazenie – Vypnúť/zakázať HW urýchlenie grafiky

3. Použitie web klienta Teams

Ten je prístupný cez  adresu na URL teams.microsoft.com. Po prihlásení ťukneme na “použiť webovú aplikáciu

4. Premazanie cache Teams-ov

Vypneme Teams (pravé tlačidlo na ikonu Teams – Quit):

V prieskumníkovi navštívime adresár v ceste “%appdata%\Microsoft\Teams” a zmažeme všetko čo nám systém povolí. Čisto teoreticky by stačilo zmazať len kešovacie adresáre, tzn.

• %AppData%\Microsoft\teams\application cache\cache
• %AppData%\Microsoft\teams\blob_storage
• %AppData%\Microsoft\teams\databases
• %AppData%\Microsoft\teams\cache
• %AppData%\Microsoft\teams\gpucache
• %AppData%\Microsoft\teams\Indexeddb
• %AppData%\Microsoft\teams\Local Storage
• %AppData%\Microsoft\teams\tmp

Ale, kto by si to pamätal a nikdy som nemal problém keď som to zmazal celé. Teams si pri štarte tie adresáre vytvorí nanovo.