Dávkové vytvorenie adresárov cez príkaz md

kedysi bežne používaná, dnes dávno zabudnutá vedomosť.

Ak potrebujeme vytvoriť väčší počet adresárov, rýchlejšie ako klikať cez Windows Explorer je použiť elementárny príkaz md.exe cez príkazový riadok. zoznam adresárov potom napíšeme za príkaz bez medzier:-p

md folder1 folder2 folder3 ...

Uloženie stránky ako aplikácie v MS Edge

Internetový prehliadač od Microsoft-u má jednu zaujímavú funkcionalitu a tou je uloženie stránky ako aplikácie aj s možnosťou pripnutia do ponuky štart, alebo na lištu.

Praktické najmä pre všelijaké kalkulačky a podobné aplikácie ktoré z času na čas nájdeme a samozrejme hneď aj zabudneme:-)

Inštalácia Nástrojov na správu systému Windows na Windows 10

Alebo ako dostať na Windows 10 partiu známych utilitiek na správu domény atď.

Najjednoduchšia možnosť je využiť powershell a príkaz
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online 

Hodnú chvíľu to bude robiť. Ak by vypísalo chybu WindowsCapability : Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x800f0954 

bude potrebné v gpedit.msc/GPO zmeniť

Computer Configuration\Administrative Templates\System
\Specify settings for optional component installation and component repair

"Enabled" - "Download repair content and optional features directly from Windows Update instead of Windows Server Update Service (WSUS)"

Ak chybu Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x8024500c

zmeniť zase v registroch

HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU/

UseWUServer z 1 na 0.

a reštartovať službu Windows Updates.

Windows Sandbox – testovacie prostredie

Windows ponúka peknú funkciu na otestovanie škodlivých aplikácií resp. softvéru. Jedná sa o izolované prostredie zvané Windows Sandbox, kde môžete skúsiť spustiť program, ktorý nepoznáte a skontrolovať čo vlastne robí.

prvou podmienkou je aby bolo na CPU povolená virtualizácia. Zistíte to napr. cez správcu úloh – Výkon – Procesor – Virtualizácia

Následne cez pridať odobrať programy – Súčasti systému Windows – nájdeme Sandbox a nainštalujeme. Bude potrebný reštart.

Po reštarte nám v štarte pribudne nová “aplikácia” Windows Sandbox:

Jedná sa o izolovaný virtuálny stroj. Súbory doňho nakopírujeme pomocou ctrl+c a ctrl+v (drag and drop nefunguje).

Pripojenie osobného OneDrive ako sieťového disku

Prihlásime sa do Onedrive cez web a všimneme si kód za cid=. Tento kód je náš identifikátor a to budeme potrebovať ďalej.

Mapovanie disku spravíme klasicky cez Windows Explorer, ale ako cestu zadáme nasledujúce – https://d.docs.live.net/XXXXXXX, pričom to XXXXXXX je váš kód z web adresy vyššie.

Ak nepoužívate dvojfaktorové overenie, stačí dať dokončiť a overiť sa Microsoft kontom ktoré používate do OneDrive.

Ak používate dvojfaktor, pripojenie disku vás neoverí z dôvodu že sme použili aplikáciu, ktorá nepodporuje moderné metódy overovania. Preto si v konte Microsoft musíme vygenerorať špeciálne heslo pre tento účel.

Prihlásime sa teda na stránku https://account.microsoft.com/ alebo https://account.live.com/ a tam pohľadáme položku týkajúcu sa Zabezpečenia (môže to vyzerať inak v závislosti od použitého portálu).

Ďalej rozšírené možnosti zabezpečenia systému

a tu pohľadáme heslo aplikácie. Dáme vygenerovať nové.

Toto heslo potom použijeme pri mapovaní disku namiesto nášho klasického hesla.

Prepnutie OS na KMS

Prepnutie Microsoft produktov z jednorázových lincenčných Multiple Activation Keys, zvaných aj MAK, na centrálny Key Management Service (KMS), ktorý aktiváciu produktov zabezpečuje priebežne a je viazaný na firemné prostredie, je pomerne bežný korporátny štandard.

Licenčné informácie si vypíšeme príkazom

slmgr /dlv

alebo keď chceme do príkazového riadka tak zo System32 príkazom

C:\Windows\System32>cscript slmgr.vbs /dlv

Tu sa dozvieme či sme zalicencovaný MAK kľúčom (Retail) alebo KMS a ak KMS, tak či používame Active Directory Based Activation, alebo ideme na KMS Server priamo.

Prepnutie z MAK na KMS a jeho aktiváciu spravíme príkazmi


C:\WINDOWS\system32>cscript slmgr.vbs /ipk generické číslo
C:\WINDOWS\system32>cscript slmgr.vbs /ato

Pričom čísla nájdeme rôzne na internete, napr. tu – Product Keys for Updating to KMS from MAK Activation. Použijeme príslušné číslo verzie, ktorú potrebujeme.