Dávkové vytvorenie adresárov cez príkaz md

kedysi bežne používaná, dnes dávno zabudnutá vedomosť.

Ak potrebujeme vytvoriť väčší počet adresárov, rýchlejšie ako klikať cez Windows Explorer je použiť elementárny príkaz md.exe cez príkazový riadok. zoznam adresárov potom napíšeme za príkaz bez medzier:-p

md folder1 folder2 folder3 ...

Prepnutie OS na KMS

Prepnutie Microsoft produktov z jednorázových lincenčných Multiple Activation Keys, zvaných aj MAK, na centrálny Key Management Service (KMS), ktorý aktiváciu produktov zabezpečuje priebežne a je viazaný na firemné prostredie, je pomerne bežný korporátny štandard.

Licenčné informácie si vypíšeme príkazom

slmgr /dlv

alebo keď chceme do príkazového riadka tak zo System32 príkazom

C:\Windows\System32>cscript slmgr.vbs /dlv

Tu sa dozvieme či sme zalicencovaný MAK kľúčom (Retail) alebo KMS a ak KMS, tak či používame Active Directory Based Activation, alebo ideme na KMS Server priamo.

Prepnutie z MAK na KMS a jeho aktiváciu spravíme príkazmi


C:\WINDOWS\system32>cscript slmgr.vbs /ipk generické číslo
C:\WINDOWS\system32>cscript slmgr.vbs /ato

Pričom čísla nájdeme rôzne na internete, napr. tu – Product Keys for Updating to KMS from MAK Activation. Použijeme príslušné číslo verzie, ktorú potrebujeme.

Využitie všetkých pripojených monitorov cez RDP

Keď sa pripájate k počítaču, ktorý má pripojených viac monitorov celkom môže pomôcť nastavenie v Microsoft nástroji mstsc.exe s názvom multimon – Použiť všetky monitory pre vzdialenú reláciu v záložke Obrazovka.

Z príkazového riadku je potom prístupná pod parametrom /multimon, teda mstsc /multimon a z uloženého RDP profilu ju nájdeme v riadku use multimon:i:0. Zapína sa tým, že 0 nahradíme 1.