O mne

Budem rád ak navštívite aj ostatné moje stránky:

Stránka itipy obsahuje tieto články:

Exchange a Lync

 1. Exchange admin center v inom jazyku
 2. Export informácií o mobilných zariadeniach do csv v Exchange 2013
 3. List povolených/zablokovaných mobilných zariadení cez powershell Exchange 2013
 4. Politiky pre mobilné zariadenia v Exchange 2013
 5. Povolenie/zablokovanie mobilného zariadenia cez powershell Exchange 2013
 6. Praktické zistenie cesty, cez ktorú bol doručený email
 7. Test konektivity Exchange a Lync
 8. Zoznam autentifikácii do OWA Webmail
 9. Verzie komponentov Lync servera 2013
 10. Vylistovanie pravidiel v Exchange 2013
 11. Zistenie komu patrí zariadenie podľa DeviceID v Exchange 2013
 12. Zistenie priradenia ActiveSyncMailboxPolicy v Exchange 2013
 13. Lokálne problémy so Skype for Business
 14. Zistenie aké maily boli poslané z nejakej schránky na Exchange
 15. Zoznam všetkých užívateľských zariadení v Exchange
 16. Offline status v Skype for Business
 17. Vlastný status prítomnosti v Skype for Business
 18. Preposielanie mailu v Exchange
 19. Viac pravidiel, viac Exchange
 20. Manažment Cached Exchange Mode cez GPO
 21. Nová schôdza cez Skype v Outlooku po inštalácii Teams
 22. Admin konzola pre Lync 2013
 23. Povolenie distribučnej skupiny na Exchange
 24. Vytvorenie x500 adresy z NDR
 25. Zmazanie nežiadúceho emailu v Exchange 2013
 26. Skype for Business meeting Delegation
 27. Mail, ktorý nebol poslaný na konkrétnu doménu
 28. Persistent Chat room v Skype for Business
 29. Vylistovanie konfigurácie súvisiace s Exchange cez powershell
 30. Politika na Exchange zakazujúca zmenu fotky cez OWA
 31. Mazanie logov na Exchange cez plánovanú úlohu
 32. List užívateľov s inou ako Default politikou pre OWA
 33. Zapnutie/vypnutie logovania POP a IMAP služby na Exchange
 34. Aktualizácia adresnej knihy Exchange
 35. Reštart Exchange servera
 36. Audit mailovej schránky na Exchange
 37. Exchange server nevie získať príslušnosť k site
 38. Rýchla kontrola stavu Exchange služieb cez web prehliadač
 39. Zmena formátu prihlásenia na Outlook Web Access stránku Exchange
 40. Nastavenie oprávnení na kalendár v Exchange cez powershell
 41. Nastavenie oprávnení na mailovú schránku v Exchange cez powershell
 42. Primapovanie odpojeného mailbox-u v Exchange
 43. Ktože nám má zapnutý Out of Office v Exchange

Sharepoint

 1. Editácia panela povýšených prepojení
 2. Export ankety v SharePoint 2013
 3. Fotky naimportované do SharePoint sa nezobrazujú.
 4. Chyba so zobrazením Excel Web Access – dôveryhodné umiestnenie
 5. Jednorázové otvorenie dokumentovej knižnice Sharepoint 2013 vo Windows Explorer
 6. Nastavenie auditovania lokality v Sharepoint
 7. Nastavenie kvóty pre užívateľa na my sites v SharePoint 2013
 8. Nastavenie prichádzajúcich emailov v dokumentovej knižnici na Sharepoint 2013
 9. Používanie Koša lokality v Sharepoint 2013
 10. Pridanie dokumentovej knižnice v Sharepoint 2013
 11. Pridanie interaktívnej Excelovskej tabuľky v SharePoitnt 2013
 12. Pridanie novej lokality v Sharepoint 2013
 13. Rozumnejší vizuál prieskumu v Sharepoint 2013
 14. Synchronizácia custom atribútu v Sharepoint 2013
 15. Užívateľ s plnými právami nemôže vytvoriť podlokalitu v SharePoint 2013
 16. Vyhľadanie skupiny alebo užívateľa pomocou ID v Sharepoint 2013
 17. Vymazanie súborov z adresára Forms na SharePoint 2013
 18. Vytvorenie panela povýšených prepojení
 19. Zapnutie koša v SharePoint 2013
 20. Zapnutie verzionovania v dokumentovej knižnici na Sharepoint 2013
 21. Lokalita na ShrePoint-e 2013 v inom jazyku
 22. Definovanie blokovaných typov súborov v SharePoint-e
 23. List web aplikácií SharePoint-u
 24. Rôzne farby pre rôzne udalosti v kalendári na SharePoint 2013
 25. Úprava navigácie v lokalite Sharepoint
 26. Prepáčte vyskytol sa problém – Prah zobrazenia zoznamu
 27. Nastavenie žiadostí o prístup na SharePoint lokalite
 28. Správa užívateľských Onedrive na O365
 29. Centrálna lokalita v O365
 30. Moderné vs. klasické stránky na SharePoint-e 365
 31. Stiahnutie wsp súboru zo SharePoint-u
 32. Pridanie možnosti vložiť link do dokumentovej knižnice

Active Directory a servery všeobecne + Azure

 1. Pridanie fotky pre používateľský účet v Active Directory
 2. Záložka Attribute Editor pri vyhľadávaní v Active Directory
 3. Zmena atribútov v AD schéme
 4. Zmena parametrov AD atribútu cez ADSIEdit
 5. Access-Based Enumeration oprávnenia
 6. Ako si pozrieť doménovú politiku hesla
 7. Vylistovanie členov AD skupiny cez príkaz dsquery
 8. Replikácia doménových radičov cez príkaz repadmin
 9. Práca s otvorenými súbormi pomocou príkazu openfiles
 10. Aktivovanie SuperUser role v Microsoft Azure Information Protection
 11. Výnimka predvolenej klasifikácie pre Outlook v Azure Information Protection
 12. Získanie Admin logu z Azure Information Protection
 13. Čas od ktorého je naštartovaný Windows Server
 14. Rýchle vyhľadanie zamknutých kont v Active Directory
 15. Rýchle vyhľadanie kont v Active Directory, ktoré majú nastavené Password Never Expires
 16. Zistenie času od kedy je zablokované konto v Active Directory
 17. Otestovanie konektivity medzi klientom a doménovým radičom
 18. Pripojenie iso súboru v prostredí Windows Servera 2012 a novšieho
 19. Rýchla kontrola zdravia AD radiča
 20. Kontrola poštovej fronty v Exchange
 21. Vylistovanie certifikačnej autority v Active Directory
 22. Bitlocker vs Surface vs klávesnica
 23. Nechce sa aplikovat časť doménovej politiky Administrative templates
 24. Vylistovanie členov skupiny v Active Directory cez PowerShell
 25. Pár praktických Active Directory query
 26. Zamedzenie automatického reštartu Windows servera po aktualizáciách
 27. Počet užívateľov v AD skupine
 28. Nastavenie času notifikácie pred vypršaním hesla cez Group Policy
 29. Logy používania služby Teams
 30. Zakázanie voľby ostať prihlásený pre Azure služby
 31. Tlač na zdieľaných lokálnych tlačianiach ak je obmedzený prístup k počítaču po sieti
 32. Konfigurácia treťostrannej služby cez skupinové politiky
 33. Zablokovanie USB mass storage cez GPO
 34. Zakázanie regedit pre užívateľov
 35. Rýchle zistenie ktorý radič drží aké FSMO role
 36. Vypísanie atribútov užívateľa z Active Directory
 37. Microsoft prehliadače a ich integrácia cez IE mode
 38. Vypublikovanie on-premise portálu cez Azure Application Proxy
 39. Pozastavenie vyžadovania bitlocker PIN po reštarte
 40. Porovnanie dvoch AD skupín cez powershell
 41. Exchenge vypisuje Acces Denied, keď pridávame Send As, resp. Receive As.
 42. Vylistovanie LDAP servera vo Windows
 43. Custom zmeny v O365 Unified Labeling
 44. Záznam v DNS sa neaktualizuje
 45. Kontrola licencií v Azure z PowerShell-u
 46. Obmedzenie užívateľov pri nastavovaní pozadí v MS Teams
 47. Reset hesla počítača voči doméne
 48. Nefunkčný Bitlocker Network Unlock
 49. Problém s Edge na terminálovom servery Citrix
 50. Chyba počas skenovania updatov – WSUS
 51. Odhlásenie niekoho na diaľku
 52. Zakázané youtube videá v doménovom prostredí
 53. Pri použití security filtering-u sa neaplikuje politika
 54. AD FS Extranet Lockout
 55. Azure AD Connect
 56. Active Directory Administrative Center
 57. Azure AD samoobslužný portál na reset hesla
 58. Zistenie stavu pripojenia počítača do domény
 59. Kopírovanie skupín medzi užívateľmi v AD
 60. Pár vecí na ktoré mrknúť, keď chceme vedieť či máme OK doménový radič
 61. Skript na vylistovanie členov skupiny
 62. Zapnutie logu na kontrolu nepodpísaných LDAP dotazov
 63. Čas replikácie medzi AD sites
 64. Pár praktických rád ohľadne Windows certifikačnej autority
 65. Ako prinútiť certifikačnú autoritu podpisovať iným hash algoritmom
 66. Nastavenie Onedrive cez GPO
 67. Zakázanie prístupu k Azure AD portálu
 68. Azure AD Group Naming policy
 69. Pripojenie sa k administrácii Teams cez powershell
 70. Prehľad počtu aktuálne pripojených používateľov na IIS
 71. Nástroj Microsoft Remote Connectivity Analyzer
 72. Rozšírenie tokenu pre aplikáciu overujúcu sa cez Azure AD
 73. Chyba pri spustení v Analytic a Debug Log-u
 74. Kontrola TLS v registroch
 75. Export dátumu exspirácie konta v AD do csv súboru cez powershell
 76. Povolenie Basic Authentication pre WinRM client-a
 77. Praktické portály Microsoft

Windows

 1. Ako najrýchlejšie otvoriť príkazový riadok v konkrétnom adresári
 2. Ako sa dostať do uzamknutej relácie užívateľa bez jeho hesla pomocou nástroja psexec
 3. Automatické prihlásenie sa do Windows 7
 4. Čo ešte sa dá robiť dvojklikom vo Windows Explorer
 5. Ďalšie kozmetické zmeny príkazového riadku.
 6. Export obsahu výstupu príkazu príkazového riadka
 7. Hromadné premenovanie súborov vo Windows Explorer
 8. Nastavenie pevného pripojenia ako meraného vo Windows 10
 9. Nekonečne dlhé hľadanie aktualizácií pri Windows 7
 10. Otvorenie šifrovaných súborov na inom počítači
 11. Postup ako si zapnúť zobrazovanie prípon súborov.
 12. Presmerovanie profilu prehliadača Chrome ma iný disk
 13. Pri spustenom Chrome aplikácia lsass.exe vyťažuje procesor
 14. Prístup k listu ovládacích panelov z jedného miesta vo Windows
 15. Radenie čísel vo Windows Explorer
 16. Spúšťanie aplikácie po štarte
 17. Stlačnený Shift + pravý klik vo Windows Explorer
 18. Vypnutie OneDrive vo Windows 10
 19. Vytvorenie inštalačného USB kľúča pre Windows
 20. Zašifrovanie obsahu adresára vo Windows
 21. Zmena farby príkazového riadku vo Windows
 22. Zmena formátu dátumu v stavovej oblasti vo Windows
 23. Nefungujú google mapy v Chrome.
 24. Chrome odmieta naštartovať
 25. Možnosti vypnutia Caps Lock vo Windows
 26. Chyba pri vyhľadávaní aktualizácií.
 27. Triedenie podľa dvoch stĺpcov vo Windows Explorer
 28. Požívanie vzdialených registrov
 29. Tiny Footprint Mode pre správcu úloh vo Windows
 30. Zoraďovanie adresárov a súborov podľa dátumu
 31. Kvôli veľkosti sa nedá sa nakopírovať súbor na USB kľúč
 32. Vypaľovanie iso súborov z príkazového riadka vo Windows
 33. Vynútenie obnovy nastavení AIP klienta
 34. Zmena intervalu aktualizácie politík AIP klienta
 35. Vloženie obrázka s priesvitným pozadím v aplikácii Skicár
 36. Ako zistíme verziu systému Windows 10
 37. Dialógové okno potvrdenia odstránenia vo Windows 10
 38. Pridanie rozloženia klávesnice vo Windows 10
 39. Zmena predvoleného pohľadu prieskumníka vo Windows 10
 40. Extrahovanie súborov z msi balíka.
 41. Schránka s históriou vo Windows 10 v1809
 42. Zmena predvolených možností vyhľadávania podľa dátumu
 43. Nahrávanie videa vo Windows 10
 44. Priehľadný príkazový riadok
 45. Vypnutie Smartscreen vo Windows 10
 46. Skopírovanie cesty k súboru z Windows Explorera
 47. Používanie nástroja na šifrovanie súborov cipher.exe
 48. Biely krížik vedľa ikony wifi vo Windows-e
 49. Fast startup
 50. Nárast záťaže systému pri použití viacmonitorového pracoviska
 51. Jedno z miest kde vo Windows nájdete uložené pozície z hier
 52. Systém Windows sa zasekáva
 53. Tagovanie súborov vo Windows
 54. Zmena MAC adresy vo Windows
 55. Výpis podrobností WiFi adaptéra
 56. Obnovenie zatvorenej záložky
 57. Umiestnenie obrázkov úvodnej obrazovky vo Windows 10
 58. Rozšírené možnosti štartu Windows
 59. Prichytenie okna vo Windows 10
 60. WiFi cez príkazový riadok vo Windows
 61. Príkazový riadok do menu Windows+X
 62. História príkazového riadka
 63. Zapínanie alebo vypínanie súčastí Windows
 64. OneDrive neštartuje automaticky
 65. Rýchle spravenie screenshotu vo Windows 10
 66. Zmena rozloženia klávesnice vo Windows 10
 67. Nastavenie politiky spúšťania skriptov v PowerShell-y
 68. Ako sa zbaviť obstarožného OneDrive odkazu v ľavom panely vo Windows Explorer
 69. Formátovanie hlavičky a päty pri tlači z Internet Explorer-a
 70. Zapnutie numlock cez registre
 71. Spustenie aplikácií pri prihlásení vo Windows 10
 72. Spustenie UWP aplikácie pri prihlásení sa do Windows 10
 73. Ako predísť objavovaniu sa okna ohľadne ukončenia podpory Windows 7
 74. Zmena chovania sa diagnostiky vo Windows 10
 75. Jedno okno v každom rohu
 76. Jeden typ pre myš a jeden pre touchpad pre Windows 10
 77. Nedarí sa prihlásiť do Microsoft Teams
 78. Formátovanie výstupu v PowerShell-y
 79. Group polici editor vo Windows 10 Home
 80. Ako zistiť, na ktorý doménový radič sme pripojený
 81. Kontrola zapnutého TRIM vo Windows
 82. Časový limit režimu spánku systému bez obsluhy
 83. Steps recorder v OS Windows
 84. Zapnutie/vypnutie nahrávania videa cez Gaming mode vo Windows
 85. Obrázky z tém pre Windows 10
 86. Asociácia Adobe Reader
 87. Rýchla klávesa do adresného riadku vo Windows Explorer-y
 88. Po začatí hovoru Skype for Business stíši reproduktory
 89. Automatické otváranie súborov v Edge
 90. Zmena predvoleného obrázka konta vo Windows 10
 91. Pipe
 92. Krajšie správy v MS Teams
 93. Uloženie dôležitej konverzácie v MS Teams
 94. Vinná ochutnávka cez MS Teams
 95. Urgentná správa v MS Teams
 96. Mrznúci Excel prezentovaný cez Teams
 97. Diagnostika pamäte vo Windows 10
 98. Využitie všetkých pripojených monitorov cez RDP
 99. Záchrana dát z dynamického disku a jeho konverzia na disk základný
 100. Vypnutie Windows posunutím obrazovky smerom nadol
 101. Skrytie ikon na pracovnej ploche
 102. Transformácia URL v Edge na odkaz
 103. Vylistovanie junctions vo Windows
 104. Výpis členstva v skupinách
 105. Manuálne zastavenie služby vo Windows
 106. Listovanie certifikátmi cez Powershell
 107. Skype and Teams Network Testing Companion
 108. Publikovanie odkazu na SCCM Software Center na plochu
 109. AIP a Adobe
 110. Chýbajúci pás hľadania vo Windows 10
 111. Internet is down
 112. Uvoľnenie miesta na disku vo Windows 10
 113. Prepnutie OS na KMS
 114. Zviditeľnenie naplánovanej úlohy pre užívateľov
 115. RDP authentication error – CreedSSP encryption
 116. Profil aplikácie Cisco AnyConnect
 117. Chyba s pripojením cez RDP
 118. Nezobrazuje sa ikona NetScaler Gateway plug-in v stavovej oblasti
 119. Pripojenie osobného OneDrive ako sieťového disku
 120. Vygenerovanie testovacích súborov cez fsutil
 121. Premenovanie užívateľského adresára pri premenovaní účtu
 122. Windows Sandbox – testovacie prostredie
 123. Odinštalovanie Windows aktualizácie cez powershell
 124. Ako napíšeme thumb up v Outlooku
 125. Inštalácia Nástrojov na správu systému Windows na Windows 10
 126. Ako sa bez rozmýšľania dostať do UEFI alebo rozšíreného menu Windows
 127. Uloženie stránky ako aplikácie v MS Edge
 128. Dávkové vytvorenie adresárov cez príkaz md

Office

 1. Ako jednoducho vyextrahovať obrázky z docx súboru
 2. Ako predĺžiť životnosť neaktivovaného Office 2013
 3. Ako sa dostať k rozpracovaným ale neuloženým súborom vo Word 2013
 4. Ako vertikálne rozdeliť okno s jediným Word dokumentom tak aby sa zobrazil dvakrát
 5. Drobný text v bublinách revízií vo Word 2013
 6. Klávesová sktatka Uložiť ako… v Office2013
 7. Praktické triky pre MS Word 2013 #1
 8. Pridávanie aktívnych prvkov a makier vo Word 2013
 9. Text omylom napísaný kapitálkami v MS Word
 10. Vypnutie animácií kurzora v Office 2013
 11. Vypnutie hardvérovej akcelerácie v Office 2013
 12. Vytvorenie jednoduchého formulára vo Word 2013
 13. Zmena predvoleného miesta pre ukladanie dokumentov na lokálny počítač v Office 2013
 14. Vodoznak vo Word-e či Excel-y
 15. Skrytý text vo Word-e
 16. Porovnanie stĺpcov v Excel-y
 17. Ako vložiť clipart v novších Office-och
 18. Pridanie prepojenia na číslovanie v texte vo Word 2013
 19. Vzorce v Excel-y sa neprepočítavajú automaticky
 20. Referencia na bunku v Excel-y
 21. Transponovanie tabuľky v Excel-y
 22. Označenie všetkého na konkrétnej strane vo Word-e
 23. Čo s odsekmi preskakujúcimi na novú stranu
 24. Obmedzenie formátovania a úprav Word dokumentu
 25. Ako zrušiť obmedzenie formátovania a úprav Word dokumentu bez znalosti hesla
 26. Ako zmeniť poradie stĺpcov v Excel-y
 27. Tlačenie rozsahu strán skrz viaceré sekcie
 28. Mazanie osobných údajov z MS Word
 29. Kde aktivovať Office
 30. Zrušenie červeného podčiarknutia vo Word-e
 31. Používanie Microsoft Forms na tvorbu ankiet, alebo formulárov
 32. Integrácia formulára z O365 do Teams
 33. Používanie Microsoft Planner na jednoduché plánovanie úloh
 34. Rozdelenie textu v bunke diagonálnou čiarou v MS Excel
 35. Uloženie fontov do Powerpoint prezentácie
 36. Premiestnenie hárku medzi dvoma Excelovými súbormi
 37. Excel – chyba tlače, nedostatok pamäte
 38. Zoznam príkazov a skratiek v MS Teams
 39. Inteligentne ponúknutý emotikon v MS Teams
 40. Rozdielna päta, alebo hlavička vo Worde
 41. Unified labeling
 42. Graf z jedného stĺpca v Excel-y
 43. Zabezpečenie hárka v Excel-y
 44. Pruh zobrazujúci priebeh percent v bunke v Excel-y
 45. Office 2013 sa nechce overiť voči Onedrive/Sharepoint 365
 46. Zabránenie Office Addin-u pred zakázaním cez registre
 47. Vloženie rovnakého textu do viacerých buniek v Excel-y

Outlook

 1. Jednoduché hlasovanie v emailovej komunikácii.
 2. Manažment mobilného zariadenia cez webového klienta Outlook-u
 3. Odpovedanie na email s pôvodnou prílohou v Outlook 2013
 4. Odvolať správu Outlook 2013
 5. Okamžité vytvorenie udalosti v Outlook 2013
 6. Označovanie prečítaných emailov v Outlook 2013 pri zapnutej Table na čítanie
 7. Použitie skriptu na akciu pri vytváraní pravidla v Outlook 2013
 8. Rýchla poznámka v Outlook 2013
 9. Smajlík v Outlook-u
 10. Zdržanie odoslania správy v Outlook 2013
 11. Zobrazenie poľa skrytá kópia v Outlook 2013
 12. Zmazanie listu automaticky dopĺňaných adries v Outlooku.
 13. Čo s animovaným gifom v Outlooku?
 14. Zapnutie komentárov v Outlook-u
 15. Zmena farby textu odosielaného mailu v Outlook-u
 16. Štátne sviatky Outlook
 17. Odstránenie obľúbeného kontaktu z Outlooku
 18. Parametrizácia webovej adresy OWA
 19. Predvolený IM klient v Outlooku: Teams vs. Skype for Business
 20. Unikátne ID schôdzky cez Skype for Business
 21. Microsoft Outlook – Exchange je nedostupný, Outlook musí byť online alebo pripojený
 22. Problém s automatickou konfiguráciou e-mailov v Outlook-u
 23. Manažment mailovej schránky inej osoby
 24. Zálohovanie a archivácia mailov cez Outlook
 25. Zmazanie užívateľského kalendára z Outlooku
 26. Zobrazenie čísla týždňa v kalendári Outlook-u
 27. Windows Live Mail nechce zobraziť telo mailu

Mobily

 1. Ako urobiť screenshot obrazovky na mobilných zariadeniach
 2. Čierna obrazovka, telefón Samsung nereaguje
 3. Deregistrácia z iMessage
 4. Fotenie počas nahrávania videa na iPhone
 5. Chovanie sa hesla pri nákupoch na iPhone/iPad-e
 6. Chovanie sa hesla pri nákupoch na Android-e
 7. Chyba posielania správ na iPhone – iMessage vs. SMS
 8. Informácie o vlastníkovi na obrazovke uzamknutia na Android-e
 9. Minimalizácia okna novej správy v iOS
 10. Otravné znovunačítavanie stránok v Safari na iOS
 11. Presunutie adresného radka naspodok displeja v Chrome (Android)
 12. Skrytie súborov na Android-e pred bežnými aplikáciami
 13. Rýchle zobrazenie histórie záložky
 14. Vymazanie RAM na iPhone
 15. Zakázanie nákupov v aplikáciách na iOS
 16. Zistenie IMEI na mobilnom zariadení
 17. Zmazanie poslednej číslice na kalkulačke v iPhone
 18. Zvolenie účtu (adresára), do ktorého sa pridá nový kontakt na iPhone.
 19. Reset sieťových nastavení v iOS.
 20. Servisné menu v Android-e
 21. Zapnutie developer mode na Android-e
 22. Žrúti batérie na Android-e
 23. Zakázanie Apple iPad zariadeniam prijímať hovory z iPhone
 24. Zatvorenie všetkých otvorených záložiek v Safari na iOS naraz
 25. Ako ponechať hrať youtube pri zablokovanej obrazovke telefónu
 26. Núdzový režim v Androide
 27. Zamedzenie automatického prekladania stránok v Chrome (na Androide)
 28. Zaseknuté notifikácie v stavovej oblasti na Androide
 29. Rýchly pohyb v písanom texte na iPhone
 30. Nastavenie Skype for Business na smartphone
 31. Android Gmail – prepínač prečítanej správy
 32. Ako zistiť stav batérie Apple pencil
 33. Režim aktualizácie aplikácií na Androide
 34. Smart lock
 35. Poškriabané sklíčko na fotoaparáte na mobile
 36. Nahranie nového zvonenia do iPhone
 37. Manuálne nakopírovanie fotiek do iPhone
 38. Zmena nastavení slúchadiel AirPods

Rôzne

 1. Kindle Paperwhite
 2. Nabitie Steam peňaženky cez PaysafeCard
 3. Odstraňovače ransomware zdarma
 4. Konverzia súboru v prehrávači VLC.
 5. Problém so získaním steam aktivačného kľúča pri krabicovej verzii hry
 6. Skryté hry vo vyhľadávačoch.
 7. Obmedzenie obsahu nevhodného pre deti
 8. Blikajúci kurzor na Citrix-e.
 9. Ako si aktivovať hru Hitman Spring Pack na Steam-e
 10. Ľahko zapamätateľný spôsob ako uložiť video z youtube.com
 11. Ako požiadať o vrátenie peňazí na Steam-e
 12. Incompatible Device Backing Specified for Device ‘0’ vo vSphere
 13. Ako exportovať list virtuálnych serverov z VMware vSphere klienta
 14. WASD vs smerové šípky
 15. Šikovné písanie emotikonov vo Windows
 16. Zobrazovanie neaktuálnych fotiek v Skype for Business
 17. Systémové informácie cez powershell
 18. Vypnutie rozmazania pohybu v hre Prey (2017)
 19. Reset odhadu času čítania na Kindl-y
 20. Emulácia ovládača z xbox 360 pre PC
 21. Otočenie videa v prehrávači VLC
 22. Rozmazaná grafika v Rage 2
 23. Čo nám papá RAM v Chrome
 24. Hudobný prehrávač v Steam-e
 25. Vypnutie upozornení v Chrome
 26. Odinštalovanie nVidia telemetrie
 27. Dočasné prerušenie reštartu inicializovaného SCCM
 28. Adobe neotvorí druhý súbor zo sieťového disku dvojklikom
 29. Získanie privátneho a verejného kľúča z certifikátu
 30. Základné nastavenie bezpečnosti Office 365
 31. Zamedzenie používateľom zaregistrovať sa a získať skúšobné verzie služieb ‎Office 365‎
 32. Userlocation cez PowerShell v Azure AD
 33. Test pripojenia kvality videokonferencie
 34. Klasické Doom hry v Doom Ethernal
 35. Zapnutie podpory virtualizácie na PC
 36. Elektronický podpis pdf v Adobe Reader DC
 37. Zdieľanie obrazovky cez Google Home na Chromecast
 38. Zdieľanie obrazovky cez Cisco Proximity na videokonferenčnom zariadení
 39. Mikrofón v Skype niekedy funguje a niekedy nie
 40. Používanie Webex
 41. Nahrávanie obrazovky cez VLC
 42. Uloženie videa z Facebooku
 43. Farby USB konektorov typu A
 44. Screenshot na Kindle Paperwhite
 45. Hry na Kindle Paperwhite
 46. Tie erka a eska v názve SAP-u
 47. Push to talk vo Webex-e
 48. Články týkajúce sa vášho okolia na wikipedii
 49. Výuka angličtiny cez wikipediu
 50. Uloženie obsahu wikipedie
 51. Ukladací priestor Google
 52. Dôverný režim v Gmail-y
 53. Zoznam adries a portov potrebných pre správnu funkcionalitu O365
 54. URL na klasický editor vo wordpress-e
 55. Šetrenie spotreby dát cez Spotify
 56. blank.page

Všetky články a obrázky sú majetkom autora. Ak by ste čokoľvek zo stránky itipy chceli publikovať na svojej stránke, napíšte mi do komentárov poďakovanie za článok. Poteší to:-) Ďakujem.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.